Afbeelding
Foto: Antoon Jeuken

Samenwerkingsakkoord ondertekend, college krijgt vorm

Algemeen Politiek Venray

Venray Lokaal, VVD Venray, D66 Venray en Samenwerking Venray ondertekenden maandagmiddag het samenwerkingsakkoord Bouwen aan vertrouwen. Tijdens de raadsvergadering op 31 mei wordt een nieuw college van B en W beëdigd, dat bestaat uit overwegend nieuwe bestuurders in Venray: Erik van Daal, Wim de Schryver, Daan Janssen, Martin Leenders en Jan Jenneskens. 

Huidig wethouder Jenneskens sluit als vijfde wethouder tijdelijk voor een jaar aan om het nieuwe college op gang te helpen. In het eerste jaar wordt de werkdruk binnen het college geëvalueerd. Op basis daarvan volgt een besluit over het al dan niet voortzetten van het college met vijf wethouders.

De titel van het akkoord Bouwen aan vertrouwen is volgens de partijen niet zomaar gekozen. Harold Stevens, fractievoorzitter Venray Lokaal: “We zien dat in de maatschappij het vertrouwen in de politiek steeds meer daalt. Ook het vertrouwen binnen de politiek heeft deuken opgelopen. Het is aan ons om dat vertrouwen op alle vlakken weer terug te winnen.”

Samenwerken waar het kan
Ondanks dat de brede samenwerking tussen zeven partijen niet haalbaar bleek, draagt het akkoord toch de naam samenwerkingsakkoord. Het akkoord bevat immers elementen uit de acht verkiezingsprogramma’s en er is met zeven partijen constructief samengewerkt aan het akkoord. Ondanks dat de eindstreep niet met alle zeven is gehaald, blijft het de wens om elkaar te vinden en de samenwerking op te zoeken waar het kan.

De partijen geven uitdrukkelijk aan met dit nieuwe college invulling te geven aan een nieuwe bestuurscultuur, waarbij het niet meer gaat over partij-denken en winst behalen als individuele partijen, maar waar de focus ligt op belangeloos en integer besturen. De samenstelling van het nieuwe college is dan ook in gezamenlijkheid tot stand gekomen. Harold Stevens: “We vinden het belangrijk dat het college onafhankelijk kan functioneren en besturen vanuit het algemeen belang. Het huidige college heeft dat vanuit het samenwerkingsakkoord uitstekend gedaan. Dit willen we dan ook graag zo voortzetten de komende periode.”

Uit de krant