Afbeelding

Zeven partijen sluiten samenwerkingsakkoord

Algemeen

Venray Lokaal, D66, Samenwerking Venray, VVD, ProVenray, SP en PvdA zijn tot een akkoord gekomen om Venray bestuurbaar te houden. De partijen gaan de samenwerking aan om de resterende raadsperiode tot een goed einde te brengen, en gaan samen werken aan het herstel van vertrouwen in de Venrayse politiek. 

In de vergadering van 30 juni zei de raad het vertrouwen op in wethouder Loonen en stapte wethouder Thielen uit eigen beweging op. Als gevolg hiervan stapte het CDA uit de coalitie en gaf het aan deze raadsperiode geen verantwoordelijkheid meer te willen dragen. Alle andere partijen gaven te kennen wel verantwoordelijkheid te willen nemen om Venray bestuurbaar te houden. 

Daarna zijn deze partijen hierover snel in overleg gegaan. Ook de ambtelijke organisatie heeft snel geschakeld om een beeld te kunnen schetsen van de onderwerpen die spelen of gaan spelen. Daan Janssen (D66), voorzitter tijdens de besprekingen, zegt: “Bij iedereen was er een gevoel van urgentie om tot een gedragen akkoord te komen. In het belang van Venray is er hard en constructief samengewerkt om dat zo snel mogelijk voor elkaar te krijgen.”

Het is een akkoord op hoofdlijnen geworden waarbij elke partij de vrijheid heeft om zijn politieke kleur te laten zien. Het coalitieakkoord Een gezonde toekomst voor Venray wordt als uitgangspunt gebruikt voor het volbrengen van de huidige raadsperiode. Janssen: “We vormen geen nieuwe coalitie met een nieuw coalitieakkoord. Op basis van vertrouwen en gelijkwaardigheid werken we samen om Venray op een open en transparante manier te besturen. Vandaar een samenwerkingsakkoord.”

Over enkele omstreden onderwerpen is afgesproken deze raadsperiode geen definitief besluit meer te nemen, zoals de ontwikkeling van 30 ha bedrijventerrein en grootschalige huisvesting van arbeidsmigranten. Echter, voor het overgrote deel worden de onderwerpen die lopen doorgezet. “Urgente thema’s als het sociaal domein, woningbouw en de gevolgen van corona kunnen niet wachten tot na de verkiezingen. Daarom kijken we vooruit en blijven we werken aan een beter en mooier Venray”, aldus Janssen. Met drie wethouders wordt dat een uitdaging. Daarom wordt in gezamenlijkheid de werkbelasting voor het college en de organisatie goed in de gaten gehouden. 

Het samenwerkingsakkoord is te vinden op de website van de gemeente Venray. 

Uit de krant