Twee informateurs onderzoeken breed samenwerkingsakkoord.
Twee informateurs onderzoeken breed samenwerkingsakkoord.

Twee informateurs onderzoeken breed samenwerkingsakkoord

Algemeen

Tijdens een eerste bijeenkomst met de nieuw gekozen raadsleden zijn de heren Antoine Walraven (VVD en voormalig burgemeester van Mill en Sint Hubert) en Toon van Asseldonk (D66 en voormalig waarnemend burgemeester van Grave) aangesteld als informateurs. Zij gaan op korte termijn de haalbaarheid onderzoeken van een raadsbreed samenwerkingsakkoord voor de nieuwe raadsperiode in Venray.

De informateurs krijgen ook de opdracht mee om de overeenkomsten op inhoudelijke thema’s in beeld te brengen. Deze en aankomende week staan de eerste verkennende gesprekken gepland met de diverse fracties om te onderzoeken of een breed akkoord op hoofdlijnen mogelijk is. Het streven is om eind volgende week, tijdens een openbare bijeenkomst, de resultaten van deze eerste informatieronde te delen. 

Harold Stevens, Venray Lokaal: “De afgelopen acht maanden hebben we constructief uitvoering gegeven aan het samenwerkingsakkoord van zeven samenwerkende fracties. We willen die positieve flow graag voortzetten en streven daarom naar een zo breed mogelijke samenwerking in de nieuwe raadsperiode. We zien het resultaat van de informateurs met vertrouwen tegemoet.”

Donderdag in Peel en Maas een verslag van de duidingsavond. 

Uit de krant