Afbeelding

Breed samenwerkingsakkoord haalbaar

Algemeen Politiek Venray

Op basis van het advies van de informateurs zijn, na de gesprekken tussen Venray Lokaal, VVD Venray, D66 Venray en Samenwerking Venray, onlangs ook de linkse partijen (SP, PvdA en GroenLinks) aangesloten aan de onderhandelingstafel. Deze zeven partijen zijn sinds 2 mei aan de slag gegaan om tot een breed bestuursakkoord op hoofdlijnen te komen. Inmiddels zijn alle thema’s aan bod gekomen en stevenen zij af op een eerste conceptakkoord.

De portefeuilleverdeling van de potentiële wethouders en dit conceptakkoord zullen de komende weken onderwerp van gesprek zijn. Alle partijen hebben de onderhandelingen tot nog toe als prettig en constructief ervaren en kijken met vertrouwen uit naar de komende stappen in het proces. Vooralsnog lijkt hun streven haalbaar om in de raadsvergadering van 31 mei het bestuursakkoord aan te bieden en een nieuw college te benoemen. 

Donderdag in Peel en Maas meer informatie. 

Uit de krant