Afbeelding
Foto: Hoedemaekers Venray

Grote verbouwing voor De Linde

Algemeen Oirlo Politiek

Oirlo kan binnenkort starten met de renovatie van het gemeenschapshuis De Linde. Paul Classens, voorzitter Stichting Gemeenschapshuis De Linde, Piet Kusters, vice-voorzitter en wethouder Chantal Nijkerken hebben donderdagavond hun handtekening onder de ontwikkelingsovereenkomst gezet. In het kader van Schoon door de poort draagt de gemeente Venray een bedrag van 1.054.651 euro bij aan de verbouwingsplannen van De Linde. 

Oirlo is na Oostrum en Merselo de volgende gemeenschap van de gemeente Venray die ‘Schoon door de Poort’ gaat. Het college van B&W heeft onlangs de ontwikkelingsovereenkomst goedgekeurd, waardoor het dorp een bijdrage ontvangt voor de verbouwing van gemeenschapshuis De Linde. Daarmee wordt Stichting Gemeenschapshuis De Linde in staat gesteld om haar exploitatie toekomstbestendig te maken. Wethouder Chantal Nijkerken is trots op deze ontwikkeling: “In Venray hebben de besturen van de gemeenschapsaccommodaties samen met de gemeente en gemeenteraad duidelijke en duurzame uitgangspunten voor een gezonde toekomst vastgesteld. Daarbij is een grote rol weggelegd voor de dorps- en wijkbewoners zelf; zij dragen hun centrale ontmoetingsplek. Een groot projectteam uit Oirlo heeft de afgelopen jaren stug doorgewerkt aan een plan, waarin ook de nieuwe dorpshuiskamer plek heeft gekregen. Het dorp is na de verbouwing klaar voor de toekomst.”

Raadsvoorstel aanvullend budget
Het projectteam is de afgelopen periode geconfronteerd met een prijsstijging van (bouw-) materialen, energie en transport. Het college van B en W heeft daarop in samenwerking met het projectteam de consequenties in beeld gebracht en een voorstel aan de gemeenteraad gedaan om tweederde deel van de meerkosten te compenseren. De gemeenteraad neemt hierover op 31 mei een besluit. Om geen kostbare tijd te verliezen en daarmee het risico van nieuwe prijsstijgingen te beperken is de ontwikkelingsovereenkomst ondertekend. In de overeenkomst is een opschortende voorwaarde opgenomen voor het geval de raad op 31 mei niet instemt met het voorstel.

Verbouwing
De renovatie van het gemeenschapshuis bestaat onder meer uit het splitsen van de grote zaal met een flexibele wand, het verplaatsen en vergroten van de keuken, het vernieuwen van het dak en de toiletvoorzieningen en de afwerking van wanden en vloeren. De huiskamer wordt in een uitbouw gerealiseerd. Daarnaast worden er energiebesparende en verduurzamingsmaatregelen toegepast en worden er zonnepanelen geplaatst.

Schoon door de Poort
De Linde heeft een aanvraag gedaan in het kader van het traject ‘Schoon door de Poort’. Dit traject maakt het de besturen van de gemeenschapsaccommodaties mogelijk hun nieuwe verantwoordelijkheid voor een zelfstandige, toekomstbestendige exploitatie waar te maken. De gemeente geeft eenmalig een bijdrage voor de noodzakelijke aanpassingen. Daarna kunnen de dorpen en wijken met een schone lei beginnen.

Planvoorbereiding en realisatie
Het bestuur van gemeenschapshuis De Linde heeft een projectteam gevormd, bestaande uit meerdere bestuursleden en een flink aantal dorpsbewoners, die met ondersteuning van de KNHM ruim drie jaar bezig is geweest om de verbouwing op basis van de behoeften van de gebruikers en de gemeenschap voor te bereiden.

Voorzitter Paul Classens geeft aan dat met de verbouwing van het gemeenschapshuis een lang traject wordt afgesloten, waarin alle gebruikers en verenigingen hebben meegedacht. “Het komende half jaar leveren de verenigingen vele handen om mee te helpen. Samen met donaties van Oirlose bedrijven, giften van fondsen en grote en kleine bijdragen uit het dorp laat onze gemeenschap de komende periode zien waartoe zij in staat is.” Paul gaat ervan uit dat vastelaovend 2023 in de ‘nieuwe’ Linde gevierd gaat worden.

Uit de krant