Raayland praat mee over cultuurhuis

Venray

Het aanbod van schouwburg, kunstencentrum en bibliotheek samenbrengen, als het kan op één locatie. Dat is de uitgebreide opdracht van het gemeentebestuur aan de instellingen. Doel is om door de maximale samenwerking de hoge kwaliteit van het cultuuraanbod in de gemeente Venray te behouden. Aanleiding voor de opdracht was in eerste instantie de vernieuwing en uitbreiding van de schouwburg. Wil de schouwburg ook in de toekomst levensvatbaar blijven, is een verbouwing nodig. Eerder dit jaar gaf het gemeentebestuur al opdracht die verbouwing te onderzoeken. 'Maar de tijd heeft niet stilgestaan, vertelt wethouder Lucien Peeters. 'Veranderingen gaan enorm snel en gaandeweg ontstond het besef dat deze verbouwing een unieke mogelijkheid biedt om bestaande activiteiten te verbinden en hierdoor meerwaarde te creëren voor een groot deel van het cultuuraanbod in Venray. Daarop zijn gesprekken gestart met bibliotheek BiblioNu en Kunstencentrum Jerusalem.  'Het gaat het college hierbij vooral om het zoeken naar de samenwerking om een kwalitatief hoog cultuuraanbod in Venray te waarborgen voor de toekomst. Dat betekent niet kijken vanuit het belang van elke instelling, maar vanuit het bredere perspectief van het cultuuraanbod in de gemeente. Een werkgroep is op dit moment al druk met onderzoeken of een cultuurhuis in Venray tot de mogelijkheden behoort.  Aan het einde van dit jaar wordt hierover meer bekend. Bij de gesprekken over samenwerking is ook het Raayland College betrokken om ook de rol van het onderwijs een plaats te geven. Ook andere cultuurinstellingen kunnen mogelijk in een later stadium aansluiten.  De scholengemeenschap is niet bij de bestuursopdracht betrokken.    

Uit de krant