Cultuurcafé met resultaten werkconferentie

Venray

De gemeenteraad van Venray heeft in het voorjaar het college van Burgemeester en Wethouders opdracht gegeven om een breed gedragen 'Venrays Huis voor de Kunsten' op te zetten. Als eventuele opvolger van het Kunstencentrum Jerusalem. Op donderdag 29  en vrijdag 30 oktober is de grote werkconferentie om dit concept vorm en inhoud te geven. De resultaten van de conferentie worden een week later, vrijdagavond 6 november, gepresenteerd in de raadszaal van het gemeentehuis. Bewoners, medewerkers en raadsleden die zich betrokken voelen bij Kunst- en Cultuureducatie zijn van harte uitgenodigd om het Cultuurcafé te bezoeken. De bijeenkomst start om 18.00 uur met een presentatie door de regiegroep 'Venrays Huis voor de Kunsten'. Deze breed samengestelde regiegroep geeft vorm aan het proces om het concept Venrays Huis voor de Kunsten te onderzoeken. Na de presentatie is er volop gelegenheid om vragen te stellen of met een drankje in de hand na te praten. Rond 20.00 uur sluit het Cultuurcafé.

Uit de krant