Afbeelding

Tijdelijke opvang asielzoekers in Roekenbosch

Blitterswijck

Vakantiepark Het Roekenbosch in Blitterswijck wordt opnieuw een opvanglocatie voor asielzoekers. De gemeente Venray heeft met het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) en het bestuur van de vereniging van eigenaren van Het Roekenbosch overeenstemming bereikt over de opvang van 750 asielzoekers voor een periode van vijf jaar. Begin 2016 kan de opvanglocatie de deuren openen. De gemeenteraad is afgelopen donderdag in een besloten bijeenkomst geïnformeerd. Er werden veel vragen gesteld. Er volgt nog een extra raadsvergadering. Blitterswijck is een dorp van 1100 inwoners. Voor omwonenden, dorpsraad en bewoners van het vakantiepark wordt een besloten bijeenkomst gehouden. Het Roekenbosch deed ruim twintig jaar geleden ook al dienst als asielzoekerscentrum. Begin jaren negentig werden er 600 Somaliërs opgevangen. De gesprekken over Het Roekenbosch liepen al enkele weken. De gemeenteraad had het college de opdracht gegeven om met het COA actief op zoek te gaan naar een opvanglocatie. Het college vindt het vakantiepark een geschikte locatie voor de vestiging van een asielzoekerscentrum. Het COA huurt het terrein voor vier jaar van de eigenaren. Met de optie van een verlenging van één jaar. De 750 nieuwe bewoners hebben allerlei nationaliteiten en bestaan uit alleenstaanden, gezinnen en kinderen van 0-18 jaar. In het azc zorgen de bewoners zoveel mogelijk voor zichzelf. Ze krijgen begeleiding bij de asielprocedure. Zoals oriëntatie op de Nederlandse samenleving of de voorbereiding van de terugkeer. Mensen die willen helpen met vrijwilligerswerk of het afstaan van spullen, kunnen dit doorgeven aan de gemeente. Op maandag 23 november is er in het gemeentehuis van 17.00 tot 21.00 uur een openbare informatiemarkt. Het COA is aanwezig evenals organisaties die betrokken zijn bij de opvang en begeleiding van asielzoekers. Er is ook een vertegenwoordiging van Het Roekenbosch en de gemeente om vragen te beantwoorden. Alle inwoners en bedrijven in Blitterswijck hebben een uitnodiging ontvangen. Uiterlijk 4 december neemt de vereniging van eigenaren van het Roekenbosch in een ledenvergadering een definitief besluit. Veel huisjes zijn eigendom van particulieren. Na 2020 komt er een grootscheepse renovatie van het verouderde bungalowpark.  

Uit de krant