Jac Swinkels werd in het zonnetje gezet. Foto: Hoedemaekers Venray.
Jac Swinkels werd in het zonnetje gezet. Foto: Hoedemaekers Venray.

Bronzen waarderingspenning voor Jac Swinkels

Nieuws

Jac Swinkels (69) kreeg zaterdag de bronzen waarderingspenning van de gemeente Venray. Deze werd uitgereikt door locoburgemeester Jan Loonen bij gelegenheid van het 10-jarig jubileum van de Stichting Mullai.

Jac Swinkels is medeoprichter en sinds februari secretaris van de Stichting Mullai. Deze stichting is opgericht na de tsunami in Sri Lanka in 2004. Naast zijn bestuurlijke functie verzorgde Jac Swinkels lezingen op scholen, in kerken en bij instellingen. Over de tsunami, maar ook over de oorlog in dit gebied tussen de regering en de Tamil Tijgers. De stichting richt zich momenteel op het ondersteunen van kleine groepen kansarme kinderen door middel van kleine projecten in de regio Koolamurippu.  

Jac onderhield na de tsunami de contacten met de instanties in Sri Lanka. Hij waakte erover dat de gelden ter plekke goed besteed werden, tevens zorgde hij voor de financiële controle. Hij onderhield ook de contacten met de media. In zijn hoedanigheid als secretaris van Mullai heeft Jac Swinkels tevens zitting in het Mondiaal Platform. Vanuit de Stichting Mullai was hij medeorganisator van de Venrayse Werelddag, de wereldmaaltijden en de organisatie van de opening van de Millennium fontein op het Schouwburgplein

Naast zijn werkzaamheden voor de Stichting Mullai zet Jac Swinkels zich ook in voor het museum van de Psychiatrie. Hij verzorgt , op aanvraag, lezingen over de geschiedenis van de psychiatrie en rondleidingen door het museum. Met tal van collega's werkt hij samen om de collectie en het historisch archief zo actueel mogelijk te houden.

Verder heeft Jac Swinkels zich ingezet om voor de bewoners van het Vincent van Gogh Instituut een nieuwe vorm van dagbesteding  te ontwikkelen: skelteren. Van eind jaren zestig tot 1998 verzorgde hij deze unieke manier van tijdsbesteding. Daarna werd hij lid van de visclub en zorgde hij ervoor dat er ruim twintig keer per jaar door de leden gevist kon worden. Hij onderhield alle benodigde materialen voor deze vrijetijdsbesteding.

Uit de krant