Het college van B en W wil extra geld beschikbaar stellen voor herbestemming leegstaande schoolgebouwen.
Het college van B en W wil extra geld beschikbaar stellen voor herbestemming leegstaande schoolgebouwen. Foto: pixabay

Extra middelen voor herbestemming leegstaande schoolgebouwen Venray

Algemeen Centrum Geijsteren Veulen Vredepeel Jeugd en Jongeren Onderwijs Overig

In de gemeente Venray worden al langere tijd plannen ontwikkeld voor leegstaande schoolgebouwen. Als gevolg van de forse stijging van de bouwkosten en de stijgende rentes bij de banken komen de lopende projecten in Geijsteren, Veulen en Vredepeel financieel in de knel. Het college van B en W wil gezien de maatschappelijke belangen van de herbestemming extra middelen beschikbaar stellen. Op 1 november beslist de gemeenteraad hierover. 

In Geijsteren, Veulen en Vredepeel zijn nog drie leegstaande schoolgebouwen”, vertelt wethouder Jenneskens. “Vanuit deze dorpen zijn stichtingen opgericht om de scholen te verbouwen tot sociale huurappartementen voor senioren en starters. Hiermee kunnen starters hun wooncarrière starten en kunnen ouderen zo lang mogelijk in hun vertrouwde woonomgeving blijven wonen. De gebouwen in Geijsteren en Veulen beschikken straks over een gezamenlijke huiskamer en in alle drie de dorpen worden gemeenschappelijke tuinen ingericht. Dat versterkt de leefbaarheid van onze dorpen”, aldus wethouder Jenneskens. Om deze plannen mogelijk te maken, heeft de gemeenteraad eerder besloten de gebouwen voor een symbolisch bedrag van 1 euro te verkopen. Ook de provincie Limburg heeft hiervoor een subsidie verleend van ruim 500.000 euro.

Als gevolg van de forse stijging van de bouwkosten en de stijgende rentes bij de banken komen de stichtingen nu geld tekort. Ook de duurzame en energiebesparende maatregelen vallen duurder uit dan verwacht. 

In Geijsteren is de verbouwing al in volle gang, de stichtingen in Veulen en Vredepeel zijn volop bezig met de voorbereidingen. Om de plannen te kunnen afronden, hebben de stichtingen nu een verzoek ingediend bij de gemeente voor extra financiële steun. 

Wethouder Jenneskens: “De stichtingen hebben geprobeerd om op verschillende manieren de kosten te drukken en extra inkomsten te genereren, door bijvoorbeeld nog meer subsidies te gaan verwerven en obligaties uit te gaan geven. Toch blijft er sprake van een tekort op de begroting. Het college van B en W wil graag dat deze projecten doorgang vinden. We stellen daarom aan de gemeenteraad voor om extra financiële middelen beschikbaar te stellen.” 

Naast de lopende projecten in Geijsteren, Veulen en Vredepeel is het voormalige schoolgebouw De Stek in Castenray al succesvol herbestemd tot appartementen. Het schoolgebouw De Kemp in Venray is inmiddels gesloopt en door Wonen Limburg ontwikkeld tot een woonhofje.

Het gaat om een bedrag tussen de 95.000 euro en  128.000 euro per stichting. De gemeenteraad vergadert op 1 november 2022 hierover. Na een positief besluit, wil de stichting in Geijsteren de verbouwing zo snel mogelijk afronden. De stichtingen in Veulen en Vredepeel willen nog dit jaar starten met de verbouwing en verwachten volgend jaar zomer klaar te zijn. Tijdens het Sprekersplein op 4 oktober 2022 geven de stichtingen een toelichting op hun plannen.

Uit de krant