Wethouder Jan Loonen en gedeputeerde Andy Dritty.
Wethouder Jan Loonen en gedeputeerde Andy Dritty. Persfoto

Van leegstaande scholen naar betaalbare appartementen

Algemeen

Leegstaande scholen ombouwen tot betaalbare appartementen. Dat is de ambitie van wethouder Jan Loonen en gedeputeerde Andy Dritty. Woensdag zetten ze hun handtekening onder een samenwerkingsagenda om centra, kernen en wijken in de gemeente Venray verder te versterken. Onderdeel van die samenwerkingsagenda is het herbestemmen van leegstaande basisscholen.

Het is de tweede samenwerkingsagenda die de provincie Limburg sluit op basis van het Kader Kwaliteit Limburgse Centra, dat eind 2019 door Provinciale Staten is vastgesteld. Gedeputeerde Dritty: “De provincie Limburg zet zich in om samen met partners te werken aan veilige en leefbare buurten en wijken, waarbij de juiste woning, op de juiste plek op het juiste moment beschikbaar is. We zijn dan ook enthousiast met de mogelijkheden van de leegstaande basisscholen in Venray. Mooi om te zien is ook de lokale betrokkenheid van de dorpsraden.” 

Het is daarbij belangrijk dat er ook meteen duurzame en energiebesparende maatregelen worden genomen, geeft Loonen aan: “We hebben als belangrijk voornemen dat we bij de verbouwing ook meteen werk maken van onze duurzaamheidsambities. Denk aan HR++ beglazing, zonnepanelen, dakisolatie, warmtepompen en het afkoppelen van regenwater. Het is onze ambitie om te werken aan energieneutrale gebouwen.”

De gemeente Venray is al langere tijd bezig om plannen te ontwikkelen voor de leegstaande schoolgebouwen, in samenspraak met de dorpen en wijken. Het voormalige schoolgebouw De Stek in Castenray is al succesvol herbestemd tot vijf appartementen. Ook voor de locatie van De Kemp in Venray is inmiddels een nieuwe invulling gevonden. Het schoolgebouw is gesloopt en de locatie wordt binnenkort door Wonen Limburg ontwikkeld tot een woonhofje.

“Er zijn nog drie leegstaande schoolgebouwen in Geijsteren, Veulen en Vredepeel”, vertelt Loonen. “Samen met de betrokken werkgroepen en stichtingen uit de dorpen onderzoeken we de mogelijkheden om deze scholen te verbouwen tot sociale huurappartementen voor senioren en starters.” 

Scholen zijn herinneringsplaatsen, vindt Loonen: “Wat kan er nu mooier zijn dan wonen in je oude school?” Doordat de huisvesting in deze scholen zich voor een belangrijk deel richt op senioren, ontstaat er ook een stukje doorstroming in de woningmarkt. De woningen die hierdoor namelijk vrijkomen, zijn geschikt voor starters of jonge gezinnen. Dritty: “Samen maken we het op deze manier mogelijk dat starters hun wooncarrière kunnen starten, dat ouderen zo lang mogelijk in hun vertrouwde woonomgeving kunnen blijven wonen en dat versterkt de leefbaarheid van onze kernen”.

De komende maanden worden de plannen voor de drie scholen in Geijsteren, Veulen en Vredepeel verder uitgewerkt.

Uit de krant