Wethouder Jan Loonen (rechts) en gedeputeerde Andy Dritty.
Wethouder Jan Loonen (rechts) en gedeputeerde Andy Dritty. Archieffoto Peel en Maas

Woningen in scholen Geijsteren, Veulen en Vredepeel

Algemeen

De leegstaande scholen in Geijsteren, Veulen en Vredepeel worden omgebouwd tot appartementen. Dat gebeurt met dank aan initiatieven van betrokken inwoners en wordt ondersteund door de provincie Limburg en de gemeente Venray.

Wethouder Jan Loonen sprak vorig jaar al samen met gedeputeerde Andy Dritty de intentie uit om initiatiefnemers te helpen de scholen te transformeren tot betaalbare appartementen: “Dit zijn echt initiatieven van onderop, vanuit de kernen zelf. Daarom is het mooi dat we kunnen helpen om dit te realiseren.”

Het is de bedoeling dat de schoolgebouwen in Geijsteren en Veulen elk vijf woningen zullen gaan tellen, specifiek voor de doelgroep senioren. Bovendien komt er in beide gebouwen een centrale ontmoetingsruimte om sociale cohesie tussen de bewoners te versterken. Vredepeel richt zich ook op starters. In dat oude schoolgebouw komen vier woningen.

De ontwikkeling werd al voorafgegaan door het goede voorbeeld in Castenray: daar is het voormalige schoolgebouw inmiddels verbouwd en in gebruik genomen als huisvesting voor senioren. Op de locatie De Kemp aan de Kruitweg is de bouw van zestien sociale huurwoningen door Wonen Limburg inmiddels gestart. “Onder starters is de woningnood groot en senioren willen vaak doorstromen naar een geschikte woning. Daarom komen deze initiatieven op het juiste moment.”

De provincie ondersteunt de initiatieven met de subsidieregeling Kwaliteit Limburgse Centra met een subsidiebedrag van 525.000 euro. De gemeente draagt ook een steentje bij door de schoolgebouwen en de ondergrond over te dragen voor het symbolische bedrag van 1 euro aan de initiatiefnemers. “Daarbij vragen we ook om duurzame en energiebesparende maatregelen”, laat wethouder Loonen weten.

Met de transformatie van de scholen geeft het college van B en W uitvoering aan een wens van de raad om werk te maken van de leegstaande gebouwen. Loonen: “Ik ben blij dat we het samen met mensen uit Geijsteren, Veulen en Vredepeel hebben kunnen oppakken. Dit is een belangrijke ontwikkeling om ervoor te zorgen dat mensen ook in de toekomst in de dorpen kunnen blijven wonen. Bovendien zorgen we er zo voor dat deze gebouwen ook voor toekomstige generaties behouden blijven.”

Meer informatie via www.peelenmaasvenray.nl/nieuws/algemeen/79489/van-leegstaande-scholen-naar-betaalbare-appartementen

Uit de krant