et college heeft de subsidiebedragen aan de initiatiefnemers uit de dorpen uitgekeerd.
et college heeft de subsidiebedragen aan de initiatiefnemers uit de dorpen uitgekeerd. Foto: pixabay

Herbestemming scholen Geijsteren, Veulen en Vredepeel: initiatiefnemers aan de slag

Algemeen

De gemeente Venray heeft nu ook formeel groen licht gegeven voor de herbestemming van de schoolgebouwen in Geijsteren, Veulen en Vredepeel. Het college van B en W heeft de subsidiebedragen aan de initiatiefnemers uit de dorpen uitgekeerd. De subsidies komen voort uit de regeling Kwaliteit Limburgse Centra van de provincie Limburg.

Wethouder Jan Loonen is blij dat inwoners nu aan de slag kunnen: “Dit zijn echt initiatieven van onderop, vanuit de kernen zelf. Daarom is het mooi dat we kunnen helpen om dit te realiseren.”

Het is de bedoeling dat de schoolgebouwen in Geijsteren en Veulen elk vijf woningen zullen gaan tellen, specifiek voor de doelgroep senioren. Bovendien komt er in beide gebouwen een centrale ontmoetingsruimte om sociale cohesie tussen de bewoners te versterken. Vredepeel richt zich ook op starters. In dat oude schoolgebouw komen vier woningen. Loonen: “Onder starters is de woningnood groot en senioren willen vaak doorstromen naar een geschikte woning. Daarom komen deze initiatieven op het juiste moment.”

Stichting Nève de Meister uit Geijsteren ontving 170.000 euro, stichting Regina Pacis Vredepeel 175.000 euro en stichting Antoniushof Veulen 180.000 euro. De panden en de ondergrond worden door de gemeente aan de initiatiefnemers overgedragen voor het symbolische bedrag van 1 euro aan de initiatiefnemers. 

Met de transformatie van de scholen geeft het college van B en W uitvoering aan een wens van de raad om werk te maken van de leegstaande gebouwen. Loonen: “Ik ben blij dat we het samen met mensen uit Geijsteren, Veulen en Vredepeel hebben kunnen oppakken. Dit is een belangrijke ontwikkeling om ervoor te zorgen dat mensen ook in de toekomst in de dorpen kunnen blijven wonen. Bovendien zorgen we er zo voor dat deze gebouwen ook voor toekomstige generaties behouden blijven.”

Uit de krant