In de Evenementenhal in Oostrum worden momenteel asielzoekers opgevangen.
In de Evenementenhal in Oostrum worden momenteel asielzoekers opgevangen. Foto: Antoon Jeuken

COA vraagt Venray opvang asielzoekers open te houden

Algemeen Oostrum Politie Regio Venray

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) vraagt de gemeente Venray in een brief de noodopvang voor asielzoekers in de Evenementenhal in Oostrum langer open te houden. 

De opvang, die in april opende, sluit volgens afspraak in oktober. Het COA laat Venray weten dat de opvang van asielzoekers en de asielketen in Nederland nog steeds onder grote druk staat en er een nijpend tekort is aan opvangplekken. De noodopvang in Oostrum biedt onderdak aan 350 mannelijke vluchtelingen. Dinsdag 20 september bespreekt het college het verzoek van het COA. Ook de opvang van vluchtelingen in een eventueel permanent asielzoekerscentrum komt dan ter sprake.

Uit de krant