Afbeelding
Foto: archief Peel en Maas

Nog geen akkoord over komst 500 asielzoekers

Algemeen Oostrum Politiek Venray

In een ingelaste vergadering sprak het college van B en W vrijdag 24 december over de haalbaarheid van de komst van 500 asielzoekers voor de duur van vier maanden naar de gemeente Venray. Uit een eerste, globale analyse blijkt dat de evenementenhal geschikt gemaakt kan worden voor de bedoelde noodopvang. Toch kan het college van B en W nog niet akkoord gaan omdat een reactie vanuit het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) op de brief met vragen van het college nog ontbreekt.

Locoburgemeester Cor Vervoort: “De afgelopen week hebben we verkend of de komst van de asielzoekers naar Venray haalbaar is. We hebben een zo breed mogelijke analyse uitgevoerd, waarbij het kunnen waarborgen van veiligheid en gezondheid onze belangrijkste aandachtspunten zijn. We willen overlast en andere problemen voorkomen, dus ook de begeleiding van de asielzoekers moet goed geregeld zijn. De locatie moet verder brandveilig zijn en er zijn verkeersmaatregelen nodig. Ook is aandacht voor hygiëne van belang, zeker in deze coronapandemie. Over veel zaken is nauw overleg met de Veiligheidsregio. We kunnen concluderen dat het opvangen van asielzoekers, onder voorwaarden, mogelijk is in de evenementenhal.”

Voorwaarden
Over de voorwaarden is nog veel onduidelijk. Het college heeft nog geen reactie ontvangen van het Ministerie van BZK op de brief die het college direct na het ontvangen van de aanwijzing stuurde. Zolang die reactie ontbreekt, neemt het college geen besluit. Dat betekent dat nog onduidelijk is of, en op welke termijn, de asielzoekers naar Venray komen. Cor Vervoort: “We wachten de reactie eerst af en zullen daarna weer verdere stappen zetten.”

Aanwijzing
Op dinsdag 14 december ontving de gemeente Venray een aanwijzing vanuit het Ministerie van BZK om op de kortst mogelijke termijn, voor een periode van vier maanden, in de evenementenhal in Oostrum een noodopvang voor asielzoekers te realiseren. Het gemeentebestuur van Venray is bereid om zijn verantwoordelijkheid te nemen, maar wil eerst helderheid over de voorwaarden. Dit maakte het gemeentebestuur kenbaar via een brief die op 14 december retour ging naar het Ministerie van BZK.

Uit de krant