Afbeelding
Foto: Persfoto

Noodopvang asielzoekers vrijdag open

Venray Venray Wonen en Leven

De eerste 100 bewoners van een noodopvang in de evenementenhal in de gemeente Venray arriveren vrijdag. Eerder dit jaar stemde de gemeenteraad in met de opvang van maximaal 350 asielzoekers voor een periode van maximaal zes maanden.

De afgelopen weken heeft het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) samen met de gemeente alle voorbereidingen getroffen. Denk hierbij aan de inrichting van de hal, de catering, beveiliging en de vergunningen. De verwachting is dat de opvanglocatie na ongeveer drie weken volledig bezet is. In eerste instantie zouden de asielzoekers een week later komen. Vanwege de crisissituatie in Ter Apel gaat de opvang echter iets eerder open.

Burgemeester Leontien Kompier: “Als gemeente Venray voelen we de noodzaak en de urgentie om bij te dragen aan het opvangvraagstuk rondom asielzoekers. We willen voorkomen dat mensen op straat moeten slapen. Uiteraard moet het wel op een verantwoorde manier. Daarom hebben we alle afspraken goed vastgelegd en is de brandveiligheid op orde.” De gemeenteraad had vooraf een aantal voorwaarden gesteld aan de realisatie van de opvang aan de Voorde 30 in Oostrum. In de bestuursovereenkomst zijn deze voorwaarden vastgelegd. Zo is er geen mogelijkheid tot verlenging van de periode en zijn in afstemming met Veiligheidsregio en politie afspraken gemaakt over de inzet van beveiliging en straatcoaches. Met behulp van lokale partijen wordt invulling gegeven aan een kwalitatieve dagbesteding en het verstrekken van vers gekookte maaltijden.

Goede interactie met de omgeving vindt de gemeente belangrijk. Zodat de onderwerpen die onder omwonenden leven snel op tafel liggen en zo mogelijk opgelost kunnen worden. De gemeente heeft daarom een klankbordgroep opgericht met daarin een afvaardiging van de omliggende dorps- en wijkraden, de bedrijven en maatschappelijke instellingen. Ook het COA neemt deel aan de overleggen. De eerste bijeenkomst heeft inmiddels plaatsgevonden. Op woensdag 18 mei organiseert de gemeente met het COA een inloopbijeenkomst op de opvanglocatie. Omwonenden worden hiervoor uitgenodigd per brief maar ook andere belangstellenden zijn welkom. Zij kunnen zich daarnaast abonneren op de digitale nieuwsbrief op https://www.venray.nl/tijdelijke-noodopvang-asielzoekers.

Uit de krant