Afbeelding
Foto: Antoon Jeuken

Venray op weg naar een brede samenwerking

Algemeen Politiek Venray

Na de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart is in Venray op initiatief van Venray Lokaal gekozen voor een traject waarin twee informateurs de mogelijkheden verkend hebben. Daarbij is opdracht gegeven om te kijken naar de mogelijkheid om een zo breed mogelijke samenwerking tussen de in de gemeenteraad vertegenwoordigde partijen tot stand te brengen. Het resultaat van die informatieronde is een advies om in eerste instantie met vier partijen aan tafel te gaan om te zien in hoeverre zij tot overeenstemming zouden kunnen komen. Het gaat daarbij om de partijen Venray Lokaal, VVD Venray, D66 Venray en Samenwerking Venray. Daarnaast is benoemd dat het zeker ook interessant zou zijn om op een later moment de drie links georiënteerde partijen PvdA, SP en GroenLinks daar bij te betrekken.

Op basis van dit advies zijn de vier eerstgenoemde partijen van start gegaan met het maken van afspraken omtrent het te doorlopen proces om tot een bestuursovereenkomst te komen. Ter begeleiding van dit proces zijn de informateurs tot formateurs benoemd.

Al snel tijdens deze vervolgstappen die gezet zijn onder leiding van de formateurs is de behoefte gevoeld om de aanvulling met ‘links’ niet lang uit te stellen. Deze behoefte is gebaseerd op de goede samenwerking in de laatste maanden van de vorige raadsperiode. Na de bestuurscrisis van juli 2021 hebben zeven partijen verantwoordelijkheid genomen voor het besturen van de gemeente Venray. Betrokkenen zien de uitkomst van de verkiezingen als signaal dat de Venrayse kiezers het nemen van die verantwoordelijkheid en de wijze waarop gewerkt is waarderen en voorzetting daarvan passend vinden. In de huidige samenstelling van de gemeenteraad is van deze partijen ProVenray weggevallen. GroenLinks is als nieuwkomer in de gemeenteraad aangetreden.

Het gevolg van deze ontwikkeling is dat vorige week enkele overlegmomenten hebben plaatsgevonden waarbij alle partijen van de gemeenteraad, met uitzondering van CDA, met elkaar gesproken hebben. Het resultaat is dat Venray Lokaal, VVD Venray, D66 Venray, Samenwerking Venray, Partij van de Arbeid, SP en GroenLinks samen verder werken aan een breed gedragen bestuursovereenkomst voor de komende raadsperiode. Zij hopen daarmee zodanige vorderingen te maken dat eind mei een bestuursovereenkomst vastgesteld kan worden. Daarbij zullen dan ook de te benoemen wethouders aan de gemeenteraad voorgedragen en aan de inwoners van Venray voorgesteld kunnen worden.

Uit de krant