Gemeenteraad terug in gemeentehuis
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5227470&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=peelenmaasvenray.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=580,581,582,586" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo peelenmaasvenray.nl
De Venrayse gemeenteraad keert terug naar het gemeentehuis.
De Venrayse gemeenteraad keert terug naar het gemeentehuis. (Archieffoto Peel en Maas)

Gemeenteraad terug in gemeentehuis

De Venrayse gemeenteraad keert vanaf vandaag terug in het gemeentehuis. De vergaderingen worden weer gehouden in de raadzaal. Uiteraard worden hierbij de richtlijnen van het RIVM gevolgd. Als gevolg van de coronamaatregelen werkte de gemeenteraad de afgelopen periode met videovergaderen.

De RIVM-richtlijnen zorgen ervoor dat de vergaderzaal er iets anders zal gaan uitzien dan voor de coronacrisis. Aan de raadstafel zal van elke fractie de woordvoerder plaatsnemen, de andere leden nemen plaats op wat normaal de publieke tribune is. Om de afstandsnorm van 1,5 meter te kunnen garanderen zijn vergaderingen helaas nog niet toegankelijk voor pers en publiek. De vergaderingen worden als altijd live uitgezonden en zijn voor iedereen te volgen via venray.raadsinformatie.nl. 

De gemeenteraad bespreekt jaarlijks kort voor het zomerreces de financiële situatie van de gemeente Venray en de belangrijkste kaders voor de begroting. Het presidium, het overleg van de fractievoorzitters, heeft afgesproken om de behandeling van de Kadernota anders aan te pakken dan andere jaren. De belangrijkste oorzaak hiervan is de (financiële) onduidelijkheid die het coronavirus met zich meebrengt. Omdat hierover nog te veel onzekerheid is, komt er geen aparte vergadering voor de bespreking van de Kadernota en vinden partijen het niet passend nu algemene beschouwingen te organiseren. De Kadernota wordt wel besproken tijdens de reguliere raadsvergadering van 7 juli.

De gemeenteraadsfracties hebben bij het college van B en W aangegeven dat ze de komende periode op de hoogte willen blijven van financiële ontwikkelingen binnen de gemeente Venray. Op die manier kan het college op basis van de Kadernota aan de slag met de uitwerking van de begroting voor 2021. Die wordt behandeld op 3 november 2020.


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5227470&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=peelenmaasvenray.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=580,581,582,586" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5227470&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=peelenmaasvenray.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=580,581,582,586" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>