Het Mobile Home Parc voor arbeidsmigranten tijdens een eerder stadium.
Het Mobile Home Parc voor arbeidsmigranten tijdens een eerder stadium. Foto: Henk Lammen

Mobile Home Parc voor arbeidsmigranten

Algemeen

Wethouder Loonen (Venray) en Gedeputeerde Teunissen (Provincie Limburg) verrichten vrijdagmiddag de officiële opening van Mobile Home Parc Venray. De locatie, die ruimte biedt aan maximaal 240 bewoners, is een initiatief van KAFRA Housing. Het Mobile Home Parc Venray kent een superieur wooncomfort en is van alle gemakken voorzien. KAFRA Housing zet de nieuwe standaard voor het oplossen van het nijpende tekort van minimaal 120.000 aan fatsoenlijke verblijfplaatsen van arbeidsmigranten in Nederland.

Mobile Home Parc Venray is een moderne huisvestingslocatie voor maximaal 240 bewoners. De locatie bestaat uit 60 volledig uitgeruste en energiezuinige Mobile Homes voor twee tot vier personen. De Mobile Homes zijn ruim bemeten en beschikken over een open keuken en gezamenlijke woonkamer. Elke Mobile Home is volledig ingericht, energiezuinig (goed geïsoleerd, gasloos en voorzien van zonnepanelen) en heeft een eigen tuin en voldoende parkeergelegenheden. Deze huisvestingslocatie beslaat een terrein van ruim twee hectare en beschikt over mooie groenvoorzieningen en voldoende ontspanningsfaciliteiten. De bewoners worden intensief begeleid door een professionele service- en beheerorganisatie die 24/7 aanwezig is op het park. Er gelden heldere regels en er is intensief contact met omwonenden en instanties.

De ervaring leert dat tijdelijke (shortstay) huisvesting van arbeidsmigranten in Nederland in veel gevallen onder de norm is (huisjesmelkers en malafide praktijken). Vaak worden de mensen ook op een te grote afstand van hun werkplek ondergebracht. Daarbij levert huisvesting in woonwijken (veel wisselingen, dus weinig integratie), of het herbestemmen van bestaand gebouwen, zoals kantoren (vaak lange procedures) niet altijd een optimale situatie op. Nieuwbouw is veelal het beste alternatief voor het huisvesten van arbeidsmigranten. Dit omdat er vooraf flexibel rekening gehouden kan worden met de wensen van gemeenten, werkgevers, buurtbewoners én arbeidsmigranten. Door het verkrijgen van tijdelijke vergunningen (5-10 jaar), zoals bij MHP Venray, kan er snel worden voorzien in de groeiende behoefte aan goede accommodaties. De professionele begeleiding van de arbeidsmigranten op hun woonlocatie is daarbij een belangrijk element. Heldere regels en open overleg met de omgeving.

De aantrekkende economie, de toenemende vergrijzing en de daling van de werkloosheid betekent dat arbeidsmigranten de komende jaren hard nodig zijn in ons land. In Noord-Limburg werken momenteel zo'n 32.000 arbeidsmigranten en is nu bijna 20% van de bevolking 65-plus en dit zal toenemen tot 32,2% in 2040. In sommige gemeenten in Noord-Limburg staat er momenteel nog 3,1 werkenden tegenover elke 65-plusser, maar deze verhouding neemt af -indien er geen arbeidsmigranten bijkomen- tot slechts 1,5 werkende per 65-plusser in 2040. Volgens Expertisecentrum Flexwonen is er naar schatting in ons land behoefte aan goede huisvesting voor minimaal 120.000 arbeidsmigranten.

KAFRA Housing is een initiatief van Karolina Swoboda en Frank van Gool en komt voort uit OTTO Work Force. Het bedrijf is sinds 2018 actief en heeft inmiddels het LH Waalwijk (400 bewoners) en MHP Venray (240 bewoners) gerealiseerd. In Horst aan de Maas is LH Greenport voor 400 arbeidsmigranten in aanbouw. In de onmiddellijke nabijheid komt ook een KAFRA Food Corner (winkel en restaurant). De door KAFRA ontwikkelde huisvestingsconcepten slaan aan. De organisatie is inmiddels in gesprek met tientallen gemeenten in Nederland. KAFRA Housing heeft de ambitie om de komende 5 jaar huisvesting voor 20.000 arbeidsmigranten en andere spoedzoekers te realiseren.

Uit de krant