Groot gezondheidsonderzoek in september van start

Venray

GGD Limburg-Noord voert dit najaar een grootschalig onderzoek uit dat gericht is op de gezondheid en leefstijl van volwassenen en ouderen (vanaf 17 jaar), ook wel de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2016 genoemd.

Inwoners in Midden- en Noord-Limburg kunnen vanaf eind september 2016 een uitnodiging voor de Gezondheidsmonitor ontvangen. In Limburg-Noord ontvangen ruim 52.000 inwoners de vragenlijst. Niet iedereen ontvangt deze vragenlijst; een computer selecteert steekproefsgewijs wie een vragenlijst ontvangt. Personen die niet geselecteerd zijn, kunnen niet aan dit onderzoek deelnemen. Deelname aan de Gezondheidsmonitor is anoniem. De antwoorden van de vragenlijst zijn niet gekoppeld aan een naam en/of adres. Daardoor is het niet mogelijk te zien wie welke antwoorden heeft gegeven. Alleen de antwoorden op de vragenlijsten worden geregistreerd.
 


Alle GGD'en doen mee aan de Gezondheidsmonitor die eens in de vier jaar plaatsvindt. Sinds 2012 doen alle GGD'en in Nederland tegelijkertijd een uniforme uitvraag. Door de samenwerking van GGD'en, GGD GHOR Nederland, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) levert het onderzoek informatie op over de gezondheid van heel Nederland. Deze organisaties werken nauw samen om de verschillende gegevensverzamelingen op elkaar af te stemmen om ze lokaal, regionaal, landelijk en in de tijd met elkaar te kunnen vergelijken.

Uit de krant