Afbeelding

Iedereen Fit' start in Venray

Venray

Psychisch kwetsbare mensen letterlijk in beweging krijgen. Dat is het doel van het project 'Iedereen Fit'. Het project start in januari met een proef van één jaar in de gemeente Venray. Wordt het een succes, dan wordt 'Iedereen Fit' mogelijk uitgebreid in de rest van Noord-Limburg en later wellicht in de hele provincie. Voor Venray als proefgebied is gekozen omdat in deze gemeente van oudsher relatief veel psychisch kwetsbare mensen wonen. 270 cliënten van Vincent van Gogh wonen in Venrayse wijken. Het project wordt uitgevoerd door MIWA Health & Sports, een bedrijf dat  zich gespecialiseerd heeft en ervaren is met het begeleiden van de doelgroep. Het sportproject kost komend jaar 17.500 euro. Gemeenten en zorgaanbieders dragen de kosten. De deelnemers betalen een bijdrage van  5 euro per maand. Het doel is om in 2014 te starten met wandelgroepen en een hardloopgroep, die wekelijks sporten. Ook wordt gedacht om mee deel te nemen aan de Venloop en de Nijmeegse Vierdaagse. In totaal wil het project minimaal vier groepen van ongeveer twaalf deelnemers in de gemeente Venray wekelijks aan het sporten en bewegen krijgen. Daarnaast is de bedoeling dat mensen uit de doelgroep kunnen meedoen aan minimaal twee grote sportevenementen, bijvoorbeeld toernooien, en worden activiteiten als fitness, badminton en volleybal opgezet. De gemeente Venray ziet de meerwaarde van een project als 'Iedereen Fit'. 'Sport is een enorm populaire vrijetijdsbesteding en draagt bij aan het welzijn van mensen. Voor mensen die psychisch kwetsbaar zijn of aan psychoses lijden is in de regio onvoldoende aanbod in sport en beweegactiviteiten, zegt wethouder Lucien Peeters. 'Veel mensen van deze doelgroep kunnen niet werken en hebben daardoor weinig structuur, weinig verantwoordelijkheid, geen of weinig sociale contacten, vaak overgewicht door medicijnen, een te hoog medicijngebruik, ongezonde leefstijl etc. Daarnaast schamen zij zich vaak om deel te nemen aan reguliere sportaanbod omdat ze onzeker zijn en vaak niet weten wat ze (wel) kunnen, vult zijn collega Twan Jansen (zorg en welzijn) aan. 'Voor deze doelgroep heeft sporten en bewegen veel meer betekenis dan alleen gezondheid. Sport en bewegen haalt kwaliteiten van mensen naar boven, stimuleert sociale contacten, geeft verantwoordelijkheid, zelfwaardering, meer zelfvertrouwen, meer zelfstandigheid. Men leert anderen te waarderen en creëert doorzettingsvermogen. Aan de wieg van 'Iedereen Fit'staat Iedereen Kan Sporten (IKS). In IKS werken Noord-Limburgse gemeenten en instellingen samen om sporten voor mensen met een beperking te stimuleren. Het idee is om bij die groepen aan te sluiten. Afgelopen zomer hebben enkele psychisch kwetsbare mensen samen met mensen met een beperking met succes meegedaan aan de Nijmeegse Vierdaagse. Omdat het Iedereen Kan Sporten niet voldoende kennis heeft over psychisch kwetsbare mensen, is de Vereniging Ypsilon Venlo Noord-Limburg benaderd. Ypsilon is een onafhankelijke vereniging met  expertise over deze doelgroep. Samen met Iedereen Kan Sporten (IKS) gaat Ypsilon sporten en beweegactiviteiten aanbieden Foto: De letterlijke aftrap van Iedereen Fit met links wethouder Lucien Peeters en tweede van rechts zijn collega Twan Jansen.

Uit de krant