Afbeelding

Rudi Verhagen geridderd

Venray

Burgemeester Hans Gilissen heeft zaterdag een koninklijke onderscheiding uitgereikt aan Rudi Verhagen (49) tijdens het Open Nederlands Kampioenschap en Internationaal Judotoernooi voor G-judoka's (foto). De Venraynaar is benoemd tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Rudi Verhagen geeft al sinds de jaren negentig judolessen aan mensen met een beperking, G-judoka's. Van meet af aan zet hij zich in om jongeren en volwassenen met een beperking bij de judosport te betrekken. Hij heeft een toonaangevende voorbeeldfunctie op dit gebied. Rudi Verhagen is een voorvechter van de belangen van de verstandelijk en vaak meervoudig beperkte sporter. Door naar hen te luisteren en hen als zijn gelijke te behandelen zorgt hij er voor dat zij, ondanks hun beperking, meer zelfvertrouwen krijgen en zichzelf kunnen en mogen zijn. Hij is eigenaar van Sportinstituut Verhagen, waar naast 180 valide judoka's ook 50 G-judoka's trainen. Het instituut heeft kampioenen (Nederlandse, Europese en Special Olympics)  voortgebracht en doet mee aan de Nationale Special Olympics en de European Games. Rudi Verhagen is medeorganisator van provinciale, landelijke en internationale toernooien voor (meervoudig) beperkte sporters. Omdat elke deelnemer andere wensen of behoeften heeft, vragen deze toernooien extra aandacht op het gebied van vervoer, verblijf, voeding en begeleiding. Ook begeleidt hij een team van G-judoka's naar internationale toernooien en buitenlandse stages. Het team is in 2014 op stage naar Japan geweest, waar G-judoka's een uitzondering zijn. Door de inzet van Rudi mochten ze als eerste G-team meetrainen aan de Kodokan Judo Universiteit. Als pleitbezorger en ambassadeur van de G-judoka's levert hij zo een bijdrage aan de bewustwording in Japan, de bakermat van deze sport. Rudi Verhagen maakt tevens deel uit van de G-commissie van de Judo Bond Nederland in het district Limburg (2006-heden) en is organisator van de jaarlijkse G-stage. Hij is gediplomeerd examinator DAN-graden voor het district Limburg van de Judo Bond Nederland. In 2014 stond hij aan de wieg van een uniek project: het Joutou Zorgsportcentrum Venray, een centrum voor top-G-judoka's in Venray. De eerste aanzet voor deze faciliteit, waar de beperkte topsporter kan wonen, werken en sporten, is inmiddels gezet. Rudi Verhagen zet zich op een baanbrekende manier in voor mensen met een beperking en draagt hiermee bij aan de acceptatie en persoonlijke ontwikkeling van deze groep in onze samenleving. Foto's Henk Lammen.    

Uit de krant