Afbeelding

Zilveren Ereblijk postuum voor Gerrit Verkoeijen

Venray

De gemeente Venray kent postuum het Zilveren Ereblijk toe aan het onlangs overleden raadslid Gerrit Verkoeijen. Burgemeester Hans Gilissen overhandigt de onderscheiding maandag 18 februari aan de weduwe van Gerrit Verkoeijen. Het Zilveren Ereblijk is een gemeentelijke onderscheiding die wordt uitgereikt aan mensen met bijzondere verdiensten voor de Venrayse gemeenschap. Gerrit Verkoeijen was zo iemand. Van 1994 tot zijn overlijden in december van het afgelopen jaar was hij lid van de gemeenteraad van Venray en vervulde hij de functie van vicevoorzitter. Naast het werk in de gemeenteraad was hij betrokken bij de raadsadviescommissies, met name de commissie Ruimte en Beheer. Sinds 2010 was hij voorzitter van de stichting beheer wijkgebouw Den Hoender en bestuurslid van de ouderen in de wijk Noord-West. Gerrit Verkoeijen stond als mens en raadslid bekend om zijn positieve instelling, zijn oog voor de positie van anderen en zijn grote sociaal-maatschappelijke betrokkenheid. De gemeenteraad kende in de vergadering van 5 februari het Zilveren Ereblijk al aan Gerrit Verkoeijen toe. Maandagavond overhandigt burgemeester Gilissen de onderscheiding aan zijn echtgenote Annie.

Uit de krant