College neemt geen standpunt in over parkeren

Nieuws

Het college legt de bal neer bij de gemeenteraad. Die moet op 17 mei een besluit nemen over de toekomst van het parkeren. B en W willen zich blijkbaar niet meer branden aan de heikele kwestie die al twee jaar voortsleept. Zonder enig advies schuift het college alle onderzoeken en rapporten door naar de gemeenteraad. De acht partijen moeten onderling zien uit te maken welke van de vijf varianten de beste is.

Volgens verkeerswethouder Ike Busser (Samenwerking) voert het college gewoon de wens van de raad uit. "Dit is op uitdrukkelijk verzoek van de gemeenteraad. Die wil zelf de keuze maken", zegt Busser. Een jaar geleden wilden B en W nog gratis parkeren invoeren. Dat voorstel werd afgeschoten door de gemeenteraad, die zelf hopeloos verdeeld was. Daarom werden er vanaf november tot april twee proeven gehouden. "De raad heeft het college de opdracht gegeven om vijf varianten te onderzoeken. Aan die opdracht hebben we nu voldaan", aldus Busser. Hij wil niet zeggen of het college nog steeds voorstander is van volledig vrij parkeren. "Nee, vorig jaar vonden we het inderdaad de beste oplossing. Maar er is nu een heel andere situatie ontstaan. Het is niet meer vergelijkbaar." Zo hebben de twee proeven 1,1 miljoen euro gekost wat een zware aanslag betekent op de parkeerreserve. Twee van de vijf varianten zijn de afgelopen tijd getest: overal gratis parkeren en betaald parkeren alleen achter slagbomen, wat ook nu nog de situatie is. De andere drie varianten zijn: invoering blauwe zone, betaald parkeren met klantvriendelijke acties en herinvoering van de oude situatie. De laatste twee zijn de goedkoopste opties, maar ze kunnen pas op 1 november ingaan. De eerste drie ontlopen elkaar qua kosten niet veel, ongeveer 1,5 miljoen euro per jaar. De invoering kan op 1 juli of 1 augustus plaatsvinden. "Geen enkele van de vijf is de ideale oplossing. Iedere optie heeft plussen en minnen", vindt Busser.

Uit de krant