Gemeente staat garant voor onderwijs azc-kinderen | Peel en Maas - Al het nieuws uit Venray en omgeving
Logo peelenmaasvenray.nl

Gemeente staat garant voor onderwijs azc-kinderen

  Blitterswijck

De gemeente Venray staat garant voor de financiële risico's die Dynamiek Scholengroep loopt bij het aanbieden van onderwijs aan kinderen van het asielzoekerscentrum (azc) in Blitterswijck. Dat staat in het convenant dat beide partijen ondertekenden.

De komst van het azc in Blitterswijck maakt dat er tevens een onderwijsvoorziening nodig is voor de kinderen die daar wonen. De azc-kinderen zijn namelijk ook leerplichtig. In onderling overleg hebben de Venrayse schoolbesturen (SPOV en Dynamiek) besloten dat  Dynamiek Scholengroep het basisonderwijs voor de azc-kinderen gaat verzorgen. Er worden zo'n 45 tot 60 leerlingen in de basisschoolleeftijd verwacht. Gedurende tenminste vier jaar krijgen zij in separate groepen van ongeveer vijftien leerlingen onderwijs, verdeeld over de Dynamiekscholen in Meerlo en Swolgen. Het gaat hier om tijdelijk onderwijs, dat vooral is gericht op taal en wordt verzorgd door leerkrachten met specifieke deskundigheid op dit gebied. Dit schakelonderwijs maakt mogelijk dat de kinderen op termijn goed kunnen doorstromen naar het primair onderwijs en dat ze zo snel mogelijk kunnen integreren in een reguliere klas. Vaak is dat overigens in de beoogde woonplaats, na het verkrijgen van de verblijfsstatus.

Er kleven echter wat financiële risico's aan het verzorgen van azc-onderwijs. De leerlingenaantallen kunnen mogelijk schommelen, en daardoor ook de rijksbekostiging. Het schoolbestuur van Dynamiek Scholengroep heeft de gemeente daarom gevraagd die financiële risico's (gedeeltelijk) af te dekken. Uiteraard verantwoordt Dynamiek alle reële kosten en baten voor het azc-onderwijs, en worden alle bekostigingsmogelijkheden van het ministerie van OCenW benut. Mocht er dan een tekort zijn, dan past de gemeente dit bedrag bij met een subsidie van maximaal 90.000 euro. Dit bedrag is gecalculeerd op basis van een gemiddelde bezettingsgraad per klas van 85%. De gemeente zegt de subsidie vooralsnog alleen toe voor schooljaar 2016-2017. Op basis van de ervaringen en financiële resultaten in dit schooljaar worden nieuwe afspraken gemaakt voor de volgende schooljaren. De subsidie heeft de vorm van een garantstelling; als er geen financieel tekort ontstaat, keert de gemeente ook geen bedrag uit. De afspraken zijn opgenomen in het convenant dat beide partijen vandaag hebben ondertekend.

Dit is een gratis artikel van de redactie van Peel en Maas TV. Niet al onze artikelen zijn gratis te lezen. Deze zogenaamde premium artikelen zijn exclusief voor onze abonnees. Zonder abonnees kunnen we namelijk geen Venrays nieuws maken. Wilt u al het Venrayse nieuws lezen? Neem dan een abonnement op Peel en Maas. U kunt dan een papierenkrant incl. digitaal abonnement nemen of alleen een digitaal abonnement. Zo kunnen wij ook in de toekomst het Venrayse nieuws op journalistiek verantwoorde wijze voor u publiceren. Wilt u toegang tot de exclusieve content van Peel en Maas? Klik dan hier

Meer berichten