Basisschool De Toverbal fuseert in 2017

Nieuws

Goede scores, bevlogen leerkrachten, tevreden ouders. En toch besluit onderwijskoepel SPOVenray dat basisschool De Toverbal niet meer zelfstandig verder kan. Na volgend schooljaar fuseert De Toverbal met een nog niet bekende andere school in Venray. Dat voelt aan als 'blijven zitten ondanks een goed rapport'. Yvonne Raaijmakers, bestuursvoorzitter van SPOVenray, heeft als boodschapper van het slechte nieuws dan ook een dubbel gevoel.

Er zijn van die dagen dat Yvonne Raaijmakers wenst dat ze eventjes geen bestuurder is. Afgelopen donderdagavond was zo'n moment. Bij De Toverbal moest ze de ouders vertellen dat 'hun' school nog één jaar zelfstandig blijft en daarna fuseert. Tegelijkertijd concludeerde ze daar dat de onderwijsresultaten goed zijn en dat ouders alle vertrouwen in de school en het team hebben. "Hoe dubbel kan een boodschap zijn", knikt Yvonne Raaijmakers. "Daarom viel ons besluit ook zo zwaar bij de ouders. Zij zijn wel blij dat er duidelijkheid is, ook al is het geen fijne duidelijkheid."

De Toverbal blijft nog één jaar open, zodat ouders, kinderen en leerkrachten de tijd krijgen om zich voor te bereiden op een nieuwe school. Met welke school De Toverbal fuseert, is nog niet bekend. "Dat wordt de school waar de meeste ouders en kinderen van De Toverbal voor zullen kiezen. De leerkrachten zullen de leerlingen volgen."

Volgens Yvonne Raaijmakers kan SPOVenray niet anders. "De prognoses wijzen uit dat De Toverbal de komende jaren blijft krimpen. De school staat in een wijk die vergrijst. De groei moet vooral uit de Brabander komen. Er zullen gemiddeld 4 leerlingen uit de wijk de Brabander per jaar instromen in De Toverbal, terwijl de uitstroom groter is. Op dit moment telt de school nog maar 77 leerlingen. Dat betekent dat er minder groepen gaan komen en de kwaliteit van onderwijs onder druk komt te staan. Dat willen we voorkomen. Ieder kind verdient goed onderwijs, maar bij De Toverbal kunnen we dat in de toekomst niet meer garanderen."

Uit de krant