Maximaal 450 asielzoekers naar Blitterswijck | Peel en Maas - Al het nieuws uit Venray en omgeving
Logo peelenmaasvenray.nl
Dossier: Komst AZC Roekenbosch

Maximaal 450 asielzoekers naar Blitterswijck

  Blitterswijck

Het college van B en W stelt de gemeenteraad voor om niet 750, maar 450 asielzoekers op te vangen in vakantiepark Het Roekenbosch in Blitterswijck. Hierbij gaat het om een periode van vier jaar met de optie tot één jaar verlenging. Hiermee wil het college tegemoetkomen aan de reacties en bezwaren van inwoners.

Eind november maakte het college de plannen voor een asielzoekerscentrum (azc) in Blitterswijck bekend. Daarna zijn er vier informatieavonden gehouden. Hier zijn veel vragen gesteld en zorgen geuit. Ook is meerdere malen met de dorpsraad gesproken, onder andere over de resultaten van de enquête. "Dit heeft ertoe geleid dat we met het COA en het bestuur van Het Roekenbosch om tafel zijn gaan zitten om te bekijken hoe we tegemoet kunnen komen aan de reacties van inwoners", aldus burgemeester Hans Gilissen.  

Het college denkt dat dat met dit aangepaste plan goed is gelukt.  Burgemeester en wethouders zijn ervan overtuigd samen met de inwoners van Blitterswijck de opvang van 450 asielzoekers op een goede manier te kunnen organiseren. Door regelmatig met het dorp in gesprek te blijven over zaken als veiligheid, onderwijs en begeleiding, kan de gemeente ook blijven inspelen op wat er leeft.

Het bestuur van Het Roekenbosch heeft het aangepaste voorstel voorgelegd aan zijn leden. De leden van de vereniging zijn akkoord met het voorstel. De gemeenteraad neemt op dinsdag 22 december een besluit over de plannen. Als de raad instemt met het voorstel van het college, gaat de gemeente samen met het COA en Het Roekenbosch in overleg met de dorpsraad, omwonenden en mensen die voor langere tijd op het park verblijven. In dit overleg worden afspraken gemaakt over zaken als veiligheid, omheining en verlichting. Daarna zou het azc in de loop van het eerste kwartaal van 2016 kunnen openen.

De opvang van asielzoekers past niet binnen het huidige bestemmingsplan. Als de gemeenteraad instemt met het nieuwe plan, dient het COA een aanvraag in voor een omgevingsvergunning om hiervan af te kunnen wijken.

Dit is een gratis artikel van de redactie van Peel en Maas TV. Niet al onze artikelen zijn gratis te lezen. Deze zogenaamde premium artikelen zijn exclusief voor onze abonnees. Zonder abonnees kunnen we namelijk geen Venrays nieuws maken. Wilt u al het Venrayse nieuws lezen? Neem dan een abonnement op Peel en Maas. U kunt dan een papierenkrant incl. digitaal abonnement nemen of alleen een digitaal abonnement. Zo kunnen wij ook in de toekomst het Venrayse nieuws op journalistiek verantwoorde wijze voor u publiceren. Wilt u toegang tot de exclusieve content van Peel en Maas? Klik dan hier

Meer berichten