Afbeelding
Foto: Pixabay,

Woningbouwplan voor bedrijventerrein De Brier

Algemeen Politiek Venray

Projectontwikkelaar SVE Group wil op het noordelijk deel van bedrijventerrein De Brier woningen realiseren. Dit jaar kocht de ontwikkelaar meerdere kavels op het terrein en startte met de planvorming. Binnenkort ontvangen omwonenden, ondernemers en andere direct belanghebbenden een uitnodiging voor de presentatie van de plannen. Deze bijeenkomst vindt nog dit jaar plaats.

Wethouder Jenneskens spreekt van een belangrijke stap in de ontwikkeling van dit gebied: “Er is grote behoefte aan nieuwe woningen voor verschillende doelgroepen. Deze plannen gaan daar zeker aan bijdragen. In de kern van Venray willen we zo veel mogelijk tussen bestaande bebouwing bouwen en bij voorkeur niet in het buitengebied. De ontwikkeling van De Brier is een mooi voorbeeld daarvan.”

Leegstand
Het noordelijke deel van bedrijventerrein De Brier heeft momenteel te maken met leegstand en achterstallig onderhoud. De gebouwen liggen versnipperd en hebben verschillende eigenaren. Delen van het gebied hebben ook een verpauperde uitstraling. Om die redenen onderzocht de ondernemersvereniging van De Brier al eerder of herontwikkeling mogelijk was en ging daarover in gesprek met de gemeente.

Woningbouw
De gemeenteraad besloot in september 2020 om het zuidelijk deel van de Brier aan te wijzen als plek voor grootschalige winkels en het noordelijk deel te gaan wijzigen in een woongebied. Daarbij gaf de raad ook voorwaarden mee voor de uitwerking van woningbouwplannen.

Plannen
De SVE Group heeft met meerdere ondernemers van De Brier afspraken gemaakt over de overname van hun kavels en is met de voorwaarden van de gemeenteraad aan de slag gegaan. De verwachting is dat de plannen het eerste half jaar van 2023 verder vorm krijgen. De gemeenteraad neemt uiteindelijk een besluit over de plannen.

Uit de krant