Afbeelding
Foto: Rikus ten Brücke

College schuift De Spurkt op lange baan

Algemeen

Het college van burgemeester en wethouders schuift het plan voor bedrijventerrein De Spurkt voorlopig op de lange baan. Komende dinsdag 26 januari zou de Venrayse gemeenteraad een besluit nemen over het bedrijventerrein, maar het college wil dat besluit opschuiven. Dat liet het college van B en W donderdagavond weten in een brief aan de gemeenteraad.

Mieke Geeraedts en Florence Khalil maakten vorige week woensdag gehakt van het collegevoorstel om te komen tot de aanleg van industrieterrein De Spurkt in Venray. De twee juristen van het externe bureau GD Advocaten uit Den Bosch onderzochten op uitnodiging van de Venrayse gemeenteraad als een second opinion de plannen voor het industrieterrein. ‘Het voorstel rammelt aan alle kanten’ en ‘ik ben me kapot geschrokken’, zo reageerden enkele toehoorders. Onder hen ook raads- en commissieleden en enkele ambtenaren.

Vanwege de ontstane commotie wil het college het plan nu doorschuiven. ‘De komende periode wil het college gebruiken om met de gemeenteraad gesprekken aan te gaan en de maatschappelijke dialoog te voeren over de mogelijke invulling van een terrein van dertig hectare. Ook gaan wij met de raad in gesprek over de wijze waarop het vervolgtraject richting een zorgvuldige besluitvorming kan worden ingericht’, laat het college in een brief weten.

Door het voorstel van het college vervalt er een belangrijke deadline. De gemeente Venray heeft namelijk tot 3 februari het recht om percelen voor De Spurkt als eerste te kopen. Daarna zijn de eigenaren van de grond in het gebied vrij om aan derden te verkopen als ze dat willen. Dat kan bij een eventuele latere ontwikkeling van De Spurkt fikse problemen opleveren voor de gemeente.

Het was in eerste instantie de bedoeling dat de gemeenteraad op dinsdag 15 december vorig jaar zou besluiten over onder meer het bestemmings- en exploitatieplan van het industrieterrein. Bij goedkeuring zou de weg voor Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo en de gemeente Venray openliggen om verder te gaan met grondverwerving (door onder meer onteigening) en het project verder handen en voeten te geven. Maar alle fracties vonden het collegevoorstel niet rijp voor besluit en het plan werd doorgeschoven. Nu wil het college het besluit dus uitstellen.

Uit de krant