De Brier krijgt nog geen supermarkt

Venray

In het nieuwe bestemmingsplan voor bedrijventerrein De Brier is geen ruimte voor een supermarkt. De gemeente is niet tegemoetgekomen aan de grote wens van de ondernemersvereniging die op zoek is naar een publiekstrekker.

Het bestemmingsplan ligt van 16 juni tot 27 juli ter inzage. De verwachting is dat er bezwaarschriften zullen worden ingediend om toch een supermarkt toe te staan. De gemeenteraad bespreekt op dinsdag 27 juni het plan. De raad kan alsnog besluiten om een supermarkt in het plan op te nemen. Het college zegt dat ze aan veel wensen van de ondernemersvereniging tegemoet is gekomen. Maar de allergrootste wens wordt niet vervuld. De gemeente houdt vast aan de structuurvisie Detailhandel uit 2013. Daarin staat dat supermarkten zich alleen mogen vestigen in of nabij het winkelcentrum of in de grote wijken, zoals Brukske, Landweert en Veltum. Bovendien zou de meerwaarde van een supermarkt voor De Brier niet zijn aangetoond. Daarnaast loopt er momenteel een locatieonderzoek van Aldi dat de twee huidige winkels (op Servaashof en in Veltum) wil sluiten. 

Uit de krant