Afbeelding
Foto: Antoon Jeuken

Lastendruk Venraynaren stijgt met 4,3 procent

Algemeen Politiek

Het college van B en W van de gemeente Venray heeft de tarieven voor de gemeentelijke belastingen voor 2023 vastgesteld. In vergelijking met 2022, stijgt de lastendruk voor de Venrayse inwoners in 2023 met 4,3 procent.

De onroerendezaakbelasting (ozb) stijgt het minst, namelijk met 2,3 procent. Om de afvalstoffenheffing en rioolheffing kostendekkend te houden, stijgen deze tarieven met respectievelijk 7,8 en 3,7 procent. Vooral de flink toegenomen brandstofprijzen zorgen voor een stijging van de kosten voor afvalinzameling. De totale lastendruk stijgt hiermee met 4,3 procent. Dit betekent dat het gemiddelde Venrayse gezin in 2023 851 euro uitgeeft aan gemeentelijke lasten, ten opzichte van 815 euro in 2022.

Wethouder Wim de Schryver: “In deze onzekere tijden heeft iedereen het al moeilijk genoeg. Ons uitgangspunt was en is om de gemeentelijke lastendruk voor de inwoners zo laag mogelijk te houden en zo ook in 2023 een relatief goedkope gemeente te blijven. Ik ben blij dat het ons gelukt is de stijging van onze tarieven binnen de perken te houden.”

Aanpassing betalingstermijnen 
Daarnaast komt de gemeente Venray inwoners en ondernemers tegemoet met een versoepelde betalingstermijn voor de OZB, rioolheffing en afvalstoffenheffing. Deze wordt uitgebreid van twee naar vier termijnen. De termijnen voor betaling via automatische incasso gaan van negen naar tien termijnen. Met deze maatregelen draagt de gemeente bij aan een betere spreiding van de maandelijkse lasten van haar inwoners en ondernemers.

In de vergadering van 13 december aanstaande neemt de raad een definitief besluit over de gemeentelijke belastingtarieven van 2023.

Uit de krant