Burgers veel meer geld kwijt voor afval

Venray

De lokale lasten in de gemeente Venray vallen in 2013 veel hoger uit. Dat staat in de begroting van 2013. Het wordt vooral veroorzaakt door de forse stijging van 30 procent van het vaste afvaltarief. Ieder huishouden, ongeacht de aangeboden hoeveelheid afval, moet komend jaar 116,52 euro betalen. Dit jaar bedraagt het vaste tarief nog 89,64 euro. Het variabele tarief stijgt met de inflatie-index van 2,25 procent. Het aan de straat zetten van de groene of grijze afvalbak van 140 liter gaat 6,36 euro kosten, dat is nu nog 6,22 euro. Het tarief voor een vuilniszak van 60 liter in de ondergrondse voorziening gaat omhoog van 2,66 naar 2,73 euro. Door Henk Willemssen Een gemiddeld huishouden met een eigen woning betaalt volgend jaar 648,02 euro aan gemeentelijke heffingen (afvalstoffenheffing, ozb en rioolheffing). Dat is volgens de gemeentelijke begroting 6,6 procent meer dan in dit jaar (607,66 euro). De stijging is eigenlijk groter, maar de gemeente gaat ervan uit dat er minder afval wordt aangeboden. Gemiddeld twaalf 140-litercontainers in 2013, eentje minder dan dit jaar. Door de komst van milieuparkjes in dorpen en wijken zijn de burgers hun afval steeds beter gaan scheiden. Daardoor kon het vaste tarief in de afgelopen jaren flink omlaag: van 117 euro in 2005 tot minder dan 90 euro nu. In 2013 keert het tarief weer terug op het oude niveau, uit de periode dat afval nog nauwelijks werd gesorteerd. De lokale heffingen zouden volgend jaar nog hoger zijn uitgevallen, als de gemeenteraad in juni geen stokje had gestoken voor een extra verhoging van de onroerendezaakbelasting (ozb). Het college wilde, net als in 2011 en 2012, de maximale toegestane verhoging van circa 3,5 procent doorvoeren. Doordat het CDA eind juni - tijdens de behandeling van de Voorjaarsnota - met de oppositie meestemde, was dit van de baan. In 2013 stijgt de ozb alleen met het inflatiecijfer van 1,75 procent. Overigens waren de PvdA en Samenwerking, de andere twee coalitiepartijen, wel voor een hogere ozb. De geringe stijging in 2013 is voorlopig eenmalig. Want in de jaren 2014 tot en met 2016 is het college van plan weer voor de maximale ozb-verhoging te kiezen. Eerder was al afgesproken dat de rioolheffing jaarlijks met 5,5 procent stijgt. Ook de rioolheffing gaat straks extra omhoog, doordat de kosten voor het maaien van bermen, sloten en wadi's in het tarief worden doorberekend. De gemeenteraad heeft in de laatste vergadering van het jaar telkens het laatste woord. Dan worden de definitieve belasting- en legestarieven voor het nieuwe jaar vastgesteld. Dit jaar gebeurt dat in de raadsvergadering van 18 december. Vier maanden geleden vertoonde de begroting van 2013 nog een tekort van 2 miljoen euro. Mede door de tweede bezuinigingsronde (oplopend naar 2,5 miljoen euro per jaar) is de meerjarenbegroting tot en met 2016 sluitend. De begroting voor volgend jaar laat een miniem plusje zien van 33.000 euro. Het overschot loopt op tot ruim een half miljoen in 2016. Bij de nieuwe aanslag van de ozb zien de huizenbezitters de stijging van 1,75 procent niet terug. Gemiddeld zal het tarief toenemen met 4 procent. Dit komt door de waardedaling van de woningen, die voor volgend jaar is geraamd op 2,25 procent. De gemeente berekent de 1,75 procent over de totale ozb-inkomsten, ruim 11 miljoen euro per jaar. Als de waardedaling van het vastgoed niet zou worden gecompenseerd in het tarief, dan vielen de ozb-inkomsten voor de gemeente lager uit. Onlangs, in september, nam de gemeenteraad het nieuwe afvalbeleidsplan aan. Een belangrijk doel is hergebruik van afval tot nieuwe grondstof. De afvalkosten voor de burgers zouden minimaal gelijk blijven en op termijn zelfs dalen. In de begroting van 2013 is nog geen rekening gehouden met het nieuwe afvalbeleid. Zo zou de groene bak (voor gft-afval) goedkoper worden dan de grijze bak voor restafval. De gemeenteraad kan dit op 18 december alsnog doorvoeren. Dat het vaste afvaltarief zo sterk stijgt, komt vooral door de bezuinigingen. Het opruimen van afval in de openbare ruimte wordt niet meer betaald uit de gemeentekas. De kosten van 36.000 euro per jaar worden versleuteld in het afvaltarief, dat daardoor met 2 euro stijgt. Hetzelfde geldt voor het leegmaken van afvalbakken in de openbare ruimte. Dit kost jaarlijks 158.000 euro. Door de afvalstoffenheffing met 9 euro te verhogen, betalen burgers het voortaan direct. Met deze bezuinigingen stapt de gemeente af van het principe 'de vervuiler betaalt'. Alle burgers gaan vanaf volgend jaar meebetalen aan de afvaldump. Ondanks de hogere belastingaanslag, blijft de gemeente Venray nog redelijk goedkoop ten opzichte van andere Limburgse gemeenten. De lastendruk voor de bedrijven gaat volgend jaar licht omlaag, van 2543,16 naar 2536,32 euro.

Uit de krant