12,5 miljoen aan nieuwe investeringen in Venray
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5227470&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=peelenmaasvenray.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=580,581,582,586" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo peelenmaasvenray.nl
Wethouder Martijn van der Putten: "De begroting laat ruimte voor investeringen voor de toekomst van onze gemeenschap."
Wethouder Martijn van der Putten: "De begroting laat ruimte voor investeringen voor de toekomst van onze gemeenschap." (Foto: archief Peel en Maas)

12,5 miljoen aan nieuwe investeringen in Venray

Het college van burgemeester en wethouders stelt voor 12,5 miljoen aan nieuwe investeringen te doen in de Venrayse gemeenschap. Dat blijkt uit de begroting voor 2020 en volgende jaren. Het college kan zonder grote financiële zorgen gaan werken aan de uitvoering van de ambities om Venray toekomstgericht en duurzaam te versterken. Op 5 november behandelt de gemeenteraad de begroting. 

Er wordt onder meer ingezet op de verduurzaming van gemeentelijk vastgoed. Daarnaast wordt ook geld opzij gezet voor de uitvoering van het programma klimaatadaptatie: met slimme maatregelen wil het college Venray klaar maken voor de eventuele gevolgen van klimaatverandering, zoals een toename van forse regenbuien en juist periodes van droogte en hittestress.

Met gerichte investeringen in de infrastructuur blijft Venray ook in de toekomst goed bereikbaar: de uitbreiding van de haven van Wanssum, de aanleg van de Oostverbinding, Via Venray en de verbetering van de stationsomgeving. Daarnaast ligt de nadruk op natuur- en landschapsontwikkeling zoals de Oostrumse Heide, de Maaswerken en Maasgaard. Verder ligt de focus op de huisvesting van de bibliotheek, de ontwikkeling naar een mfa in Merselo inclusief basisschool De Lier en de aanpak van overige huisvestingsopgaven in het onderwijs. Daarnaast stelt het college voor te werken aan een divers, duurzaam en levensloopbestendig woonmilieu, waarin iedereen die dat wil een plekje in Venray kan vinden. De focus verschuift van nieuwbouw naar transformatie.

Lastendruk
Net als andere omliggende gemeenten wordt ook Venray geconfronteerd met de nieuwe afvalstoffentarieven. Die zorgen voor een gemiddelde stijging van de afvalstoffenheffing met circa 18 procent. Doordat het college voorstelt de onroerendezaakbelasting (ozb) buiten de inflatie niet te laten stijgen en doordat de rioolheffing slechts minimaal stijgt, wordt de lastenverzwaring die optreedt door de afvalstoffentarieven, zoveel mogelijk beperkt. Daarmee komt die nu uit op zo'n 5 procent. 


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5227470&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=peelenmaasvenray.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=580,581,582,586" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5227470&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=peelenmaasvenray.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=580,581,582,586" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>