Afbeelding
Foto: Antoon Jeuken

Gemeenteraad start procedure nieuwe burgemeester

Algemeen Politie Venray

Sinds 22 december 2021 is Leontien Kompier waarnemend burgemeester van de gemeente Venray. In afstemming met de provincie wordt de benoemingsprocedure voor een kroonbenoemde burgemeester nu opgestart.

De burgemeester wordt door de gemeenteraad voorgedragen. Na een zorgvuldige selectieprocedure, waarbij ook de commissaris van de Koning een belangrijke rol vervult, doet de raad een aanbeveling. Deze aanbeveling gaat naar de minister van Binnenlands Zaken en Koninkrijksrelaties. Op voordacht van de minister wordt de burgemeester door de kroon benoemd. De commissaris van de koning beëdigt de burgemeester in de gemeenteraad.

Profielschets
De benoemingsprocedure begint met het opstellen van de profielschets door de gemeenteraad. In de profielschets wordt verwoord welke verwachtingen Venray heeft van de nieuwe burgemeester en over welke competenties de kandidaat moet beschikken. Bij het opstellen hiervan wordt ook bij inwoners van de gemeente Venray input opgehaald, dit zal in oktober plaatsvinden. Medio november wordt de profielschets vastgesteld door de gemeenteraad en aangeboden aan de commissaris van de Koning.

Vacature
De burgemeestersvacature wordt in november gepubliceerd in de Staatscourant. De commissaris van de Koning voert een eerste gesprek met de sollicitanten. Na overleg met de commissaris gaat de vertrouwenscommissie (een afvaardiging uit de gemeenteraad) in gesprek met een aantal kandidaten. Deze gesprekken resulteren in de aanbeveling die tijdens een besloten raadsvergadering wordt vastgesteld.

Installatie
Naar verwachting komt de gemeenteraad in april 2023 met de aanbeveling en zal installatie van de nieuwe burgemeester in de zomer van 2023 plaatsvinden.

Uit de krant