In Noord-Limburg zijn afgelopen jaar de meeste baby’s gevaccineerd.
In Noord-Limburg zijn afgelopen jaar de meeste baby’s gevaccineerd. Foto: Liz Masoner via Pixabay

Stijging aantal vaccinaties Noord-Limburg

Algemeen

Het percentage kinderen dat wordt gevaccineerd volgens het Rijksvaccinatieprogramma is in bijna alle leeftijdsgroepen gestegen. In Noord-Limburg zijn afgelopen jaar de meeste baby’s gevaccineerd. Dat blijkt uit de jaarlijkse rapportage van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). 

In vergelijking met de landelijke cijfers worden in Noord-Limburg vooral baby’s vaker ingeënt. 94.7 procent van de kinderen, geboren in 2017, heeft alle prikken van het Rijksvaccinatieprogramma gehad. Noord-Limburg heeft daarmee de hoogste vaccinatiegraad van Nederland.

De vaccinatiegraad voor HPV (baarmoederhalskanker) is in Noord-Limburg met 8.2 procent toegenomen tot 61.5 procent. Dit cijfer lag in 2018 nog op 53.3 procent. Landelijk ligt de vaccinatiegraad voor HPV op 53.0 procent.Lidwien van Reisen, afdelingshoofd Jeugdgezondheidzorg van GGD Limburg-Noord,  reageert positief op de nieuwe toename van de vaccinatiegraad: "Wij bieden de vaccinaties zo flexibel mogelijk aan om de opkomst te verhogen. Hoe hoger de vaccinatiegraad hoe kleiner de kans dat in de toekomst ziekten uitbreken. Samen moeten we het belang van vaccineren blijven benadrukken. Vaccineren doe je niet alleen voor jezelf maar ook voor de ander."

De afgelopen maanden zijn tijdens de maatregelen tegen het coronavirus de vaccinaties voor baby’s op het consultatiebureau doorgegaan. Ook de vaccinatie tegen meningokokken voor 14-jarigen is in aangepaste vorm voortgezet op de GGD locaties. De vaccinaties tegen difterie, tetanus, polio (DTP), bof, mazelen en rodehond (BMR) en de HPV-prik zijn dit voorjaar niet doorgegaan. Na de zomer start GGD Limburg-Noord met het inhalen van deze vaccinaties. Dit gebeurt kleinschalig en op individuele basis conform de richtlijnen van het RIVM. De betrokken ouders en kinderen worden hierover binnenkort per brief geïnformeerd. 

Uit de krant