Waken bij een sterfbed is een intense ervaring.
Waken bij een sterfbed is een intense ervaring. Foto: Hans van der Beele

Waakkoffer VieValise bij stervensbegeleiding

Algemeen

Waken bij een sterfbed is een intense ervaring. Om het waken te ondersteunen, gaat VieCuri Medisch Centrum de VieValise Waakkoffer aanbieden aan naasten van patiënten in de laatste fase van hun leven. 

Een periode van sterven is vaak een emotionele en onzekere tijd. In die laatste fase van iemands leven komen nogal eens palliatief zorgverleners in beeld die gewend zijn om te gaan met levensvragen. Marian Kessels, coördinator van Netwerk Palliatieve Zorg Noord Limburg: "Geconfronteerd worden met de laatste levensfase van een naaste roept allerlei emoties op. De VieValise kan helpen om je daarbij te ondersteunen, mooie herinneringen op te halen en deze blijvend te bewaren."

In de VieValise Waakkoffer vindt men, naast belangrijke en relevante informatie, tal van producten die de periode aan het sterfbed van een dierbare extra waarde kunnen geven. Denk hierbij aan een warme deken, een kaarsje, een kleurboek en de speciaal voor de VieValise ontwikkelde Waakwaaier met vragen van betekenis.

Ruud Stikkelbroeck, directeur van VieAmi: "Het idee van een waakkoffer bestond al, maar niet in de vorm zoals we die nu bij VieCuri gaan introduceren. Vaak worden waakkoffers doorgegeven, maar niet in het geval van de VieValise. Die wordt namelijk eigendom van de familie waardoor de waakkoffer dient als een blijvende herinnering aan een dierbare. We ontwikkelden bijvoorbeeld speciaal voor de VieValise een uitgebreide set met vragen die gesprekken op gang brengen die je mogelijk niet dagelijks met elkaar voert. De tekeningen, foto’s en andere herinneringen vormen uiteindelijk een zeer persoonlijke herinnering aan iemand die je lief hebt gehad."

De VieValise Waakkoffer is een initiatief van vriendenstichting VieAmi en enkele medewerkers van VieCuri. Het project kwam tot stand met financiële hulp van onder andere Rabobank stimuleringsfonds, de stichting Roparun en tal van andere donateurs. 

Meer informatie over de VieValise Waakkoffer is te vinden op www.vieami.nl/vievalise.

Uit de krant