Afbeelding
Foto: Henk Lammen

Gemeente start actie Venray Bespaart

Algemeen

De gemeente Venray start met de campagne Venray Bespaart. Onder die noemer biedt de gemeente haar inwoners hulp bij het verlagen van hun energierekening. Energiebesparing is natuurlijk ook belangrijk om klimaatverandering tegen te gaan. De huidige droogte is een teken van die klimaatverandering.

In juni en juli start de campagne met een waardebonnenactie, in samenwerking met de bouwmarkten Gamma en Praxis in Venray. Woningeigenaren in de gemeente krijgen waardebonnen als zij bij Praxis of Gamma energiebesparende artikelen kopen. “Je moet dan denken aan isolatiemateriaal, ledlampen, maar ook aan buitenzonwering”, somt wethouder Cor Vervoort op. De lijst met alle energiebesparende artikelen van de actie en actievoorwaarden is te vinden op de website www.venray.nl/venraybespaart. Komende weken krijgen alle woningeigenaren een brief in de bus over Venray Bespaart. Met deze brief ontvangen zij op zaterdag 20 en 27 juni en 4 en 11 juli bij Gamma en Praxis waardebonnen als ze op die dagen energiebesparende artikelen kopen. Afhankelijk van het bestede bedrag, kunnen deelnemers maximaal drie waardebonnen van 30 euro per stuk krijgen. 

Energieanalyse en warmtescan 
Op de website en in de actiekramen van de gemeente in de Gamma en Praxis is ook informatie te vinden over andere duurzaamheidsacties, zoals subsidie voor een uitgebreide energieanalyse van de woning. Deze energiescan wordt uitgevoerd door het bureau Energieregisseurs onder de naam ‘Voucher energieadvies’.

Ook kunnen mensen in een straat of buurt dit najaar kosteloos een warmtescan van hun woning laten doen. Met infraroodbeelden worden warmtelekken van een huis zichtbaar gemaakt. 

Energyparty’s
De organisatie Buurkracht gaat zogenaamde EnergyParty’s begeleiden. Dit zijn kleinschalige bijeenkomsten bij iemand thuis, samen met buren, familie of vrienden. Een professionele gespreksleider begeleidt de avond en adviseert hoe op de energierekening bespaard kan worden. Uiteraard hierbij rekening houdend met de corona-maatregelen. Er zullen daarom mogelijk ook digitale sessies gehouden worden.

Ten slotte bestaat de mogelijkheid om dit najaar gebruik maken van het inkoopcollectief van ‘Volta Limburg’ of ‘Winst uit je Woning’. Deelnemers kunnen dan tegen gunstige tarieven spouw, vloer of dak laten na-isoleren of bijvoorbeeld HR++glas en warmtepompen aanschaffen. Informatie over deze inkoopcollectieven volgt later dit jaar.

Klimaatverandering
De acties onder de vlag van Venray Bespaart passen in het beleid van de gemeente om klimaatverandering tegen te gaan. “Daaraan kan iedereen zijn of haar steentje bijdragen”, zegt wethouder Cor Vervoort. “En dat willen we met deze campagne stimuleren.” Het Rijk betaalt via een subsidie mee aan de acties van de gemeente.

Informatie en aanmelding
Kijk voor alle informatie over de acties en aanmelden op www.venray.nl/venraybespaart

Uit de krant