et college stelt voor om de vestiging van BiblioNu aan de Merseloseweg te verplaatsen naar het voormalige AH-pand in het centrum.
et college stelt voor om de vestiging van BiblioNu aan de Merseloseweg te verplaatsen naar het voormalige AH-pand in het centrum. Archief Peel en Maas

'Bibliotheek verhuizen naar AH-pand'

Algemeen

Op 31 maart bepaalt de gemeenteraad of de verhuisplannen voor de bibliotheek verder worden uitgewerkt. Het college stelt voor om de vestiging van BiblioNu aan de Merseloseweg te verplaatsen naar het voormalige AH-pand in het centrum. Op deze locatie zijn ook een speel-o-theek en nieuwe fietsenstalling gepland. Op de huidige locatie van de bibliotheek aan de Merseloseweg wil het college woningbouw laten ontwikkelen.

In eerste instantie heeft het college acht locaties onderzocht. De raad gaf vervolgens aan om het voormalige AH-pand en het huidige pand aan de Merseloseweg nader te onderzoeken op geschiktheid voor de bibliotheek en eventuele alternatieven als de bibliotheek zou verhuizen. Bij de uitwerking is door het college ook gekeken naar de vestiging van charitatieve instellingen en woningbouw. Uit de zes verschillende scenario’s die daarna zijn uitgewerkt, kwam de bibliotheek in het voormalige AH-pand als beste uit de bus.

Ook BiblioNu, de organisatie die de bibliotheek runt, geeft de voorkeur aan een verhuizing naar het voormalige AH-pand. De nieuwe directeur, Fons Steggink, is enthousiast over de plannen: “Een nieuwe locatie betekent voor ons dat we een bibliotheek kunnen vormgeven van deze tijd, een BiblioNu. Hierdoor kunnen we meegaan met de landelijk trend waarin we een bibliotheek voor mensen creëren. Een plek waar mensen elkaar ontmoeten, kunnen ontspannen en van elkaar kunnen leren.” 

De eerste schetsen voor de bibliotheek sluiten daar bij aan. Wethouder Anne Thielen: “Door de grote glazen wanden zien langslopende mensen een mooie aangename ruimte waar huiswerk wordt gemaakt, een kop koffie wordt gedronken of overleg plaatsvindt. Inwoners worden uitgedaagd om een kijkje te komen nemen. De mogelijke verhuizing naar het centrum is een goed moment om de bibliotheek in een nieuw jasje steken en zo klaar te maken voor de toekomst.”

 Als de verhuizing van de bibliotheek doorgaat, komt het pand aan de Merseloseweg vrij. Het college stelt aan de gemeenteraad voor om hier woningbouw te ontwikkelen.

Uit de krant