Afbeelding
Foto: Persfoto

Annapark: nieuwe historie schrijven (video)

Algemeen

Hoe wordt en blijft het Annapark (weer) prominent onderdeel van Venray? Dat is de belangrijkste vraag geweest voor gebiedsontwikkelaar en belegger Renschdael Groep en de gemeente Venray. Uiteraard waren daar verschillende mogelijkheden voor, maar door de ambitie van beide partijen om het bijzondere karakter van het Annapark te behouden, waren oplossingen niet voor de hand liggend.

De afgelopen jaren is er achter de schermen hard gewerkt aan verschillende plannen en projecten, op basis waarvan het Annapark de komende jaren wordt getransformeerd naar een bijzondere locatie voor wonen, werken, recreatie, zorg, kunstbeleving, buitenleven en meer. Met behoud van de unieke groene structuur wordt het monumentale park volledig gerevitaliseerd, waarvan de eerste resultaten al zichtbaar zijn. Karakteristieke gebouwen krijgen nieuwe functies waardoor, tezamen met nieuw toe te voegen deelplannen, een eigentijds en uniek woon-, werk- en verblijfsgebied met vele voorzieningen wordt gerealiseerd. Zo ontstaan er ook mooie kansen voor de inwoners van Venray om een volgende stap te maken in hun wooncarrière, om bedrijven op een bijzondere locatie te vestigen of naast wonen op termijn te kunnen genieten van zorg die op het Annapark kan worden geboden. Maar nog belangrijker, hierdoor wordt het Annapark ook voor de toekomst behouden als prominent onderdeel van Venray.

Projecten
Verschillende projecten op het Annapark zijn reeds opgestart. Zo wordt het hoofdgebouw momenteel gerenoveerd en het centrumgebouw binnenkort in volledig nieuwe staat opgeleverd. Daarnaast wordt het eerste nieuwe deelplan in het noordelijke deel met 64 woningen en 15 vrije kavels binnen niet al te lange tijd opgestart, zodat het Annapark nieuwe geschiedenis kan gaan schrijven. Op de website www.annapark.nl is een film met een overzicht van het park en de eerste informatie opgenomen, zodat zichtbaar is hoe het Annapark zijn ambities waar wil maken.

Uit de krant