Moeder Lisa ging met de kinderen aan de slag om een lunch te verzorgen.
Moeder Lisa ging met de kinderen aan de slag om een lunch te verzorgen. Foto: Henk Lammen

Foto's: Meer handen in de klas

Algemeen Fotoalbums

Tijdens de twee stakingsdagen in het onderwijs gaf basisschool Coninxhof in Venray vorige week een geheel andere invulling aan het begrip staken. "We wilden de kinderen laten zien hoe mooi ons beroep is en hen duidelijk maken waarom het onderwijs staakt."

Ouders voor de klas die met passie vertelden over hun beroep, moeder Lisa die samen met kinderen een lunch verzorgde en een bezoek aan de brandweer. Zo maar enkele activiteiten die donderdag en vrijdag op het lesprogramma stonden bij Coninxhof. "We hebben bewust gekozen om niet te staken, maar te zorgen voor een andere invulling van de lessen. Om het onderwijs op een positieve manier onder de aandacht te brengen", zegt leerkracht Nathalie Loenen van groep 5 over de twee bijzondere lesdagen op haar school.

De landelijke stakingsacties hadden ook deze keer als speerpunten meer loon, minder werkdruk en meer handen in de klas. In de aula van de school werd aan de kinderen uitleg gegeven over het waarom van de stakingen in het onderwijs. Loenen: "Het kwartje valt wel. De kinderen van de groepen 5 en 6 hebben spandoeken en posters gemaakt. Vooral de leerlingen in de hogere groepen kunnen nu echt wel aangeven waarom wij staken. Ook thuis wordt de problematiek in het onderwijs goed gevolgd."

Daniëlle Wijnen, locatieleider, onderstreept het belang van een goede voorlichting aan ouders en hun kinderen. "Onze toekomstige collega's zitten nu bij ons in de klas. Over 15, 20 of 30 jaar staan zij hier mogelijk voor de klas." Ze is kritisch en vindt dat het onderwijs een ondergeschoven kindje lijkt te worden in een rijk, welvarend land als Nederland. "Onbegrijpelijk dat Nederland het niet voor elkaar krijgt om het onderwijs goed op orde te hebben. Er zijn cijfers dat in 2020 55.000 kinderen geen leerkracht hebben. Als er niks verandert, zijn dat er over acht jaar 240.000. Dat kan niet! Wij hebben gelukkig loyale collega's die op vrije dagen terugkomen. En we kunnen bij ziekte of verlof terugvallen op de vervangerspool van SPOV. Maar het blijft passen en meten. Gelukkig hebben we nog geen klas naar huis hoeven sturen. Ik ben zelf ouder en zou het verschrikkelijk vinden als mijn kind geen leerkracht zou hebben."

Het gaat de Venrayse basisschool de laatste jaren voor de wind. Na magere tijden groeit het aantal leerlingen weer. Volgend jaar mag de school 24 nieuwe kinderen verwelkomen, zes gaan er naar het middelbaar onderwijs. "Dat is enorm fijn, maar betekent ook dat we blijvend moeten improviseren om alles gedraaid te krijgen. Dit jaar hebben we gelukkig niet al te grote groepen hebben, behalve de kleutergroepen. Verder hebben we een onderwijsassistente, Anke, waar we enorm blij mee zijn. Eigenlijk hebben we het liefst nog meer juffen Anke. Meer handen in de klas, maakt blije leerkrachten."

Over een ding zijn de beide leerkrachten het roerend eens. Werken in het onderwijs is meer dan zo maar een beroep. "Je gaat het onderwijs in omdat je hart hebt voor de leerlingen. Je wilt ze begeleiden en meenemen in een stukje van hun ontwikkeling. Daarom hebben we voor dit beroep gekozen."

Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding

Uit de krant