Het Raayland College.
Het Raayland College.

Scholen slaan handen ineen tegen cyberpesten

Algemeen

Zo'n 5 procent van de Limburgse jongeren is slachtoffer van cyberpesten. Zo blijkt uit onderzoek van de GGD Limburg-Noord. Om dit probleem aan te pakken, hebben drie Limburgers scholenkoepels de handen ineengeslagen en een convenant ondertekend. Een van deze scholenkoepels is Limburgs Voortgezet Onderwijs (LVO) waar ook het Raayland College onder valt. Het convenant is ontstaan op initiatief van de gemeenten Roermond, Venlo en Venray en GGD Limburg-Noord.

Pesten gebeurt op allerlei manieren. Het gaat bij (online) pesten om schelden, roddelen en buitensluiten. Ook het hacken van accounts, nare berichten plaatsen uit naam van een ander of het ongevraagd online verspreiden van bewerkte foto's of filmpjes zijn voorbeelden van cyberpesten. Wethouder Anne Thielen: "De impact van online pesten is groot. Slachtoffers zijn onzeker, voelen zich niet meer veilig en zijn soms bang om naar school te gaan. Daar moeten we echt iets aan doen. We willen cyberpesten voorkomen, verhelpen maar vooral 'verwijderen'."

De drie scholenkoepels (SOML, LVO en OGVO) hebben verschillende afspraken vastgelegd in een convenant. Zo krijgen jongerentaskforces het voortouw in het organiseren van themasessies, peer-educatielessen (oudejaars voor jongerejaars leerlingen) en werkbezoeken bij andere scholen. Uiteindelijk doelstelling is bewustwording, gedragsverandering en ontwikkeling van mediawijsheid onder jongeren.

Uit de krant