Er worden zo snel mogelijk 120 woningen gesloopt op het vervallen recreatiepark Het Roekenbosch.
Er worden zo snel mogelijk 120 woningen gesloopt op het vervallen recreatiepark Het Roekenbosch.

Oplossing voor Roekenbosch: afbouw in tien jaar

Algemeen

Binnen afzienbare tijd wil de gemeente Venray beginnen met de afbouw van recreatiepark Het Roekenbosch. Ruim de helft van de huisjes op het vakantiepark wordt zo snel mogelijk gesloopt. Over tien jaar moeten alle 224 huisjes gesloopt zijn. De gemeente heeft het heft in eigen handen genomen na het klappen van de overlegtafel.

Er worden zo snel mogelijk 120 woningen gesloopt op het vervallen recreatiepark. Op het gedeelte waar voorheen het azc was gevestigd, wordt nu ruimte gemaakt voor de huisvesting van maximaal 250 arbeidsmigranten. Daar worden tussen de 50 en 60 woningen voor gereserveerd. Deze woningen worden beheerd door een organisatie die arbeidsmigranten tijdens hun verblijf in Nederland bij de hand neemt. Verder worden de overige 44 woningen vrijgemaakt voor woonurgenten. Dat zijn mensen die acuut een woning nodig hebben. De gemeente Venray sluit voor deze woningen een overeenkomst met woningcorporatie Wonen Limburg. De gemeente heeft in 2029 alle gronden van het park in eigendom en dan worden ook de resterende vakantiewoningen op het park gesloopt.

Het plan zal aan de raad worden voorgelegd op 12 februari.

Donderdag in nieuwsblad Peel en Maas meer informatie.

Uit de krant