De chalets op De Hulst in Venray.
De chalets op De Hulst in Venray. Foto: Henk Lammen

Huisvesting arbeidsmigranten kan voorlopig doorgaan

Algemeen

De voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg heeft vrijdag bepaald dat de huisvesting van 240 arbeidsmigranten in chalets op De Hulst in Venray voorlopig door kan gaan.

Ondernemer Jan Lucassen heeft plannen om arbeidsmigranten onder te brengen in Den Hoebert in Venray. Hij heeft verzocht om een voorlopige voorziening. Volgens Lucassen is nieuwbouw ten behoeve van de huisvesting van arbeidsmigranten in strijd met regionaal beleid waarin staat dat huisvesting in bestaande bebouwing de voorkeur heeft boven nieuwbouw. Het plan van Lucassen betreft huisvesting van arbeidsmigranten in een voormalige school aan de Westsingel. Na een eerder principeakkoord staat de gemeente nu niet meer achter dit plan.

De voorzieningenrechter stelt vast dat het regionale beleid erop gericht is dat huisvesting in bestaande bebouwing de voorkeur heeft boven nieuwbouw. De initiatiefnemer van het plan op De Hulst, OTTO, moet dan aannemelijk maken dat er geen geschikte bestaande bebouwing is voor de huisvesting van arbeidsmigranten voordat nieuwbouw aan de orde kan zijn. De rechter vindt dat de gemeente beter had motiveren waarom er akkoord is gegeven voor de plannen op De Hulst. De rechter vindt dat belangrijk, omdat de gemeente eerder een principeakkoord heeft gegeven voor het plan van Lucassen. Volgens de rechter is er sprake van een gebrek in besluitvorming bij de gemeente.

De gemeente zal dit gebrek moeten herstellen in bezwaar. De voorzieningenrechter steekt echter geen stokje voor de plannen op De Hulst aangezien niet op voorhand duidelijk is dat het besluit uiteindelijk geen stand zal kunnen houden. Daarbij speelt ook een rol dat de gemeente op dit moment het belang van vergunninghouder bij realisering van het bouwplan zwaarder mag laten wegen dan de belangen van Lucassen.

Uit de krant