Gedeputeerde Patrick van der Broeck en bewoners ondertekenen de overeenkomst.
Gedeputeerde Patrick van der Broeck en bewoners ondertekenen de overeenkomst.

Maatwerkbescherming bij Meerlo definitief

Algemeen

Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum zorgt voor maatwerkbescherming bij Meerlo. Gedeputeerde Patrick van der Broeck (provincie Limburg) en de betrokken bewoners hebben daarvoor woensdagavond een overeenkomst getekend. De maatwerkbescherming geldt voor (delen van) Megelsum, Kortenbos, Pluisbergweg en Camping 't Karrewiel en wordt gerealiseerd in de vorm van lage dijkjes en beperkte ophoging van wegen.

In het kader van Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum wordt de oude Maasarm gereactiveerd. De huidige dijk tussen Ooijen en Broekhuizenvorst wordt daarvoor weggehaald. Als gevolg daarvan worden sommige bewoners en eigenaren van gebouwen geconfronteerd met een verminderde hoogwaterbescherming. Een aantal woningen en gebouwen waarbij het beschermingsniveau als gevolg van de gebiedsontwikkeling onder een aanvaardbaar niveau zal zakken, is aangekocht. Daarnaast is met een aantal eigenaren gezocht naar een maatwerkoplossing.

Het is redelijk uniek dat er samen met de bewoners is gezocht naar een oplossing op maat. De bewoners hebben een grote inbreng gehad: omdat zij goed op de hoogte zijn van de (hoog-)watersituatie ter plaatse, is het ontwerp van de maatregelen mede gebaseerd op hun specifieke kennis. Een goede afstemming was van belang omdat de bewoners eigenaar worden van de dijkring en zelf de verantwoordelijkheid voor beheer en onderhoud zullen dragen; zij zullen ervoor moeten zorgen dat de dijkjes intact blijven en zullen eventuele schade die in de loop der jaren ontstaat zelf moeten herstellen.

Uit de krant