Burgemeester Leontien Kompier aan het woord voor de raadsvergadering van afgelopen donderdag.
Burgemeester Leontien Kompier aan het woord voor de raadsvergadering van afgelopen donderdag. Archieffoto: Edward-Media

Venrays college in gesprek met agrariërs

Venray Blitterswijck Castenray Duurzaamheid Economie Financiën Geijsteren Landbouw Leunen Merselo Milieu en Duurzaamheid Oirlo Oostrum Politiek Regio Smakt Venray Veulen Vredepeel Werk en Economie Wonen en Leven Ysselsteyn

Op maandag 4 juli ontving een delegatie van het college B&W een afvaardiging van Venrayse agrariërs voor een goed gesprek over de stikstofplannen. De afspraak om verder met elkaar door te praten maakte het college tijdens het boerenprotest op donderdag 30 juni, dat plaatsvond op het voorterrein van het gemeentehuis. Jan Jenneskens, loco-burgemeester: “We hebben samen gepraat over de volgende stap in het proces en hoe we daarin samen kunnen optrekken. Het was een constructief overleg.” 

De agrariërs, allen met hun eigen persoonlijke verhaal, spraken hun teleurstelling uit over de stikstofplannen en uitten vooral hun zorgen over de toekomst van hun onderneming. Ze spraken uit dat ze zich door de overheid in de steek gelaten voelen en perspectief nodig hebben. Daarvoor deden ze een dringend beroep op de gemeente.

“Venray is van oorsprong een agrarische gemeente. Dat zit in ons DNA. Agrarische ondernemingen gaan van generatie op generatie. We hebben het dus over lange tradities die nu onder druk staan en vragen om een oplossing voor de lange termijn”. Hoewel de provincie nu aan zet is om gebiedsplannen te maken, wil de gemeente niet achterover leunen. “Wij staan voor een sterk en vitaal platteland. Wij blijven ons daarvoor inzetten. Nu en in de toekomst. Daarom spraken we met de agrariërs af om de komende tijd met elkaar in beeld te brengen waar de problemen zitten, hoe groot deze zijn en hoe we tot oplossingen kunnen komen. Met die informatie kunnen we in gesprek met de provincie om de Venrayse belangen zo goed mogelijk te behartigen.”

De gemeente Venray is al langer bezig met de transitie in het landelijk gebied. Zo is Venray verbonden aan het Platform vitale veehouderij, waarin zij samen met vijf andere gemeenten, de Rabobank, LLTB en de Natuur en milieufederatie werkt aan een toekomst met veehouderij in Limburg, waarbij gezonde leefomgeving, innovatie, circulaire landbouw en samenwerken centraal staat. Vanuit de betrokkenheid bij de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) De Peel, hebben besturen van de gemeenten rond de Peel al eerder hun zorgen geuit over het ontbreken van perspectief voor de landbouw.

Jan Jenneskens: “We moeten de opgaven ook in samenhang bekijken. We hebben meer uitdagingen die het landelijk gebied raken zoals energie, klimaat, wonen en gezondheid. Bij al deze opgaven zullen we er bij provincie en rijk op aandringen om deze in samenhang te bekijken. De contacten zijn er, maar we doen dit graag samen met de hele regio. Ook die afstemming vindt plaats. We zitten niet stil, maar pakken het vraagstuk bij de kop.”

Uit de krant