Afbeelding

Toename ingehuurd personeel gemeente

Venray

In het afgelopen jaar was er weer meer inhuur van extern personeel in het Venrayse gemeentehuis.

Na een jarenlange afbouw was in de 2014 de inhuur teruggebracht naar 2 miljoen euro. Na een stijging naar 3,3 miljoen euro in 2015 werd afgelopen jaar 3,9 miljoen euro aan inhuurkrachten uitgegeven. De toename kwam door enkele vacatures bij managementfuncties en door extra inzet bij het sociaal domein, het asielzoekerscentrum en ict-projecten. Het aantal medewerkers nam toe van 312 naar 332. De vaste formatie daalde licht van 293 naar 291 fulltimebanen (fte), maar de tijdelijke formatie steeg met 3,3 fte. Dit kwam vooral door extra jeugd- en Wmo-consulenten. In 2016 zijn 31 medewerkers in dienst gekomen. Hiervan zijn er zestien die als externe inhuurkracht een vast contract kregen. Elf medewerkers zijn vertrokken. Zes vanwege ontslag op eigen verzoek en vijf ambtenaren gingen met pensioen. Elf medewerkers stroomden intern door naar een andere functie.

De gemeente Venray heeft 6,7 fte per 1.000 inwoners. Dit is iets boven het landelijke gemiddelde (6,3 fte) van vergelijkbare gemeenten.

Uit de krant