Foto: Hoedemaekers Venray.
Foto: Hoedemaekers Venray.

Lintje voor Lia Juliana-Rommen

  Venray

Lia Juliana-Rommen (59) is woensdagmorgen benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Lia Juliana zet zich op verschillende manieren heel actief in voor integratie en participatie in de wijk Brukske in Venray. Op basisschool De Krokodaris, waar ze werkt als conciërge /administratief medewerkster, zet ze zich in haar vrije uren al jaren lang in als bestuurslid (voorzitter en penningmeester) van de ouderraad, bestuurslid van de medezeggenschapsraad en medewerker oudercontacten. Daarnaast coördineert ze het overblijven.

In de wijk Brukske is ze al vele jaren actief voor het wijkplatform. Ook in het nieuwe multifunctioneel wijkcentrum, zet zich op haar doortastende manier in om ook de grote groep allochtone wijkbewoners te betrekken bij de buurtactiviteiten. Ze coördineert ook diverse collectes in de wijk.  In 2015 nam Lia Juliana het initiatief voor zwemlessen voor allochtone vrouwen. Ze had ervaren dat hier behoefte aan was. Inmiddels is haar actie structureel ingebed en overgenomen door Laco Sportcentrum Venray. Als vrijwilliger voor welzijnsinstelling Synthese Venray is Lia sinds 2010 actief. In samenspraak met deze organisatie heeft zij eetpunten, eet- en kookgroepen opgezet. Zij richt zich in het bijzonder op niet-westerse inwoners en bewoners die afhankelijk zijn van de voedselbank. Inmiddels zijn zes groepen actief in verschillende samenstelling, waarbij zij betrokken is. Verder is ze al vanaf 1998 vrijwilliger bij Atletiek Vereniging Venray.

Dit is een gratis artikel van de redactie van Peel en Maas TV. Niet al onze artikelen zijn gratis te lezen. Deze zogenaamde premium artikelen zijn exclusief voor onze abonnees. Zonder abonnees kunnen we namelijk geen Venrays nieuws maken. Wilt u al het Venrayse nieuws lezen? Neem dan een abonnement op Peel en Maas. U kunt dan een papierenkrant incl. digitaal abonnement nemen of alleen een digitaal abonnement. Zo kunnen wij ook in de toekomst het Venrayse nieuws op journalistiek verantwoorde wijze voor u publiceren. Wilt u toegang tot de exclusieve content van Peel en Maas? Klik dan hier

Meer berichten