Afbeelding

Waarderingspenning voor Albers en Beks

Venray

IMG_4325Burgemeester Hans Gilissen heeft vrijdag de Bronzen Waarderingspenning van de gemeente Venray uitgereikt aan Miep Albers (foto, 62) en Wim Beks (foto-inzet, 69) tijdens de feestelijke opening van MFC Brukske. Van 1997 tot juli 2015 was Miep Albers waarnemend voorzitter en penningmeester van Wijkcentrum de Kiosk. Vanuit de Kiosk participeerde ze van 2007-2014 in het gebiedspanel/OGB (Ondernemend Gezelschap Brukske). Bij het Wijkplatform Brukske was zij als lid actief sinds 2002. Ook was Miep in de periode 2005 tot 2015 betrokken bij de opzet en totstandkoming van het MFC Brukske. Zij nam deel aan diverse werkgroepen, klankbordgroepen en gebruikersgroepen. De uitkomsten van deze werkgroepen hebben geleid tot het masterplan Brukske, dat de basis vormde voor het huidige MFC.b Van 1985 tot 1996 zat Miep ook nog in de medezeggenschapsraad van de Foekepot/Estafette en hielp zij jaarlijks mee bij de sportdag op de basisschool. Miep Albers is al meer dan vijftien jaar een gedreven vrijwilliger die zich inzet voor de samenleving van Venray en met name voor de wijk Brukske. Wim Beks was vanaf 2003 tot augustus 2015 lid van Wijkplatform Brukske. In 2005 werd Wim secretaris en vanaf 2012 deed hij het penningmeesterschap erbij. Hij nam deel aan vele overleggen en bijeenkomsten waarbij hij de wijk Brukske vertegenwoordigde. In 2005 stond Wim Beks aan de basis van het OGB (Ondernemend Gezelschap Brukske). Van 2005 tot 2014 was hij deelnemer van het Gebiedspanel/OGB. Daarnaast zat hij van 2008 tot 2015 in het Wijkradenplatform. Hij was lid van de kascontrolecommissie en gaf ondersteuning bij het opzetten van de jaarvergaderingen. In 2008 werd Wim lid van het Landelijk Samenwerkingsverband Actieve Wijken (LSA). Hij bezocht de ledenvergaderingen in Utrecht, zat in de kascontrolecommissie en in de commissie burger-/bewonersinitiatieven. Ook heeft Wim voor de LSA een regiodag georganiseerd en bezocht hij de 'zomerschool' waar het beleid voor de komende jaren geschreven wordt. Van 2005 tot 2015 was Wim betrokken bij de opzet en totstandkoming van het MFC Brukske. Hij nam deel aan diverse werkgroepen en klankbordgroepen. Dit resulteerde uiteindelijk via het masterplan Brukske in het huidige MFC. Kenmerkend voor Wim waren zijn eigen manier van optreden, zijn gedrevenheid, zijn durf; alles voor de goede zaak. Al meer dan 12 jaar heeft deze gedreven vrijwilliger zich belangeloos ingezet voor de samenleving van Venray en met name voor de wijk Brukske. Foto's Henk Lammen.

Uit de krant