Afbeelding

Lintje voor Venraynaar Gerrit Vullings

Venray

Burgemeester Hans Gilissen heeft zaterdag een koninklijke onderscheiding uitgereikt aan Gerrit Vullings (75) uit Venray. Tijdens de jaarlijkse clubkampioenschappen van Sportinstituut Verhagen werd Gerrit Vullings benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau. Gerrit Vullings is sinds 1978 onafgebroken actief voor de judosport. Hij startte zijn vrijwilligerswerk als bestuurslid van de Judovereniging Venray (1978-1986). Aansluitend werd hij bestuurslid van sportcentrum Erised (1986-1992). Sinds 1992 is hij actief voor Sportinstituut Verhagen Venray. In het bijzonder voor deze laatste organisatie heeft Vullings veel betekend. In de afgelopen jaren zette hij zich onder meer in voor de ledenadministratie, het wedstrijdsecretariaat, is hij contactpersoon voor de Judo Bond Nederland en is hij verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de judomaterialen. Dagelijks is hij in de sportzaal aanwezig. Verder is Gerrit Vullings onder meer verantwoordelijk voor de instapcompetitie voor de jeugd (1986-heden), is hij medeorganisator en wedstrijdleider van de clubkampioenschappen (1978-heden) en bestuurslid van de Stichting Judo for All Nederland (2007-heden). De gedecoreerde heeft in de afgelopen decennia veel betekend voor de judosport in het algemeen en voor de gehandicaptensport en bovengenoemde verenigingen in het bijzonder. Maar ook de motorsport draagt hij een warm hart toe. Sinds 2007 is hij actief onder andere als fuikmeester (keuren van motoren en rijders) bij wedstrijden. Sinds 2013 is hij wedstrijdleider en coördinator van de wedstrijdleiders binnen de Motorsport Organisatie Nederland (MON). Als hoofdbestuurslid van MON regelt de Venraynaar alles op het gebied van financiën. Gerrit Vullings weet door zijn inzet anderen te motiveren en te stimuleren en is daarmee een voorbeeld voor velen. Foto: Hoedemaekers Venray.

Uit de krant