'Sluiting Nissehoff onterecht'

Venray

Ik ging voor eerherstel. Dat heb ik met de uitspraak van de rechter gekregen. Dat zegt Anita Achten-Peeters in reactie op het oordeel van de rechtbank van Roermond dat de onmiddellijke sluiting van kinderdagverblijf De Nissehoff in Venray onterecht was. Naar aanleiding van klachten van ouders over hardhandig optreden van de directrice tegen hun kinderen, liet de gemeente de GGD een onderzoek verrichten. Op basis daarvan werd het kinderdagverblijf door  de gemeente Venray gesloten in februari 2014. Twee maanden later ging de kinderopvang failliet door een gebrek aan inkomsten. Het exploitatieverbod is volgens de rechter echter 'niet goed feitelijk onderbouwd met objectieve en verifieerbare stukken'. Ook is volgens de rechtbank onvoldoende gebleken dat er sprake was van zo'n ernstige situatie dat directe sluiting nodig was. Bovendien waren er alternatieven denkbaar zoals een last onder bestuursdwang of het geven van aanwijzingen waarmee de situatie binnen De Nissehoff kon worden opgelost. Omdat de gemeente Venray geen alternatieven heeft onderzocht en overwogen, oordeelt de rechtbank  dat het besluit tot sluiting onzorgvuldig is voorbereid en 'een daadkrachtige motivering ontbeert'. Met de uitspraak  vernietigt de rechtbank het besluit van de gemeente Venray om het kindercentrum te sluiten. De gemeente kan tegen deze uitspraak in beroep gaan bij de Raad van State. Of ze dat doet, was vrijdagmorgen nog niet bekend. Donderdag in Peel en Maas meer informatie.    

Uit de krant